Porez na promet nekretnina - Porezna oslobođenja
Broj klase:410-20/03-01/8
Urudžbeni broj:513-07/03-2
Zagreb, 07.02.2003
Oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina
Na upit osobe A, o pravu na oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina kod kupnje stana kojim rješava vlastito stambeno pitanje, a trenutno ima u vlasništvu kuću za odmor za koju redovno plaća porez na kuću za odmor, u nastavku odgovaramo.
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na promet nekretnina objavljen je u Narodnim novinama broj: 153/02 od 20. prosinca 2002.godine. Člankom 1. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona dodaju se nove točke u članku 11. Zakona o porezu na promet nekretnina (Narodne novine broj: 69/97 i 26/00) čime se propisuje oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina građana koji kupnjom prve nekretnine (stan ili kuću) rješavaju vlastito stambeno pitanje uz kumulativno ispunjenju uvjeta navedenih u Zakonu.
Podtočkom 9.6 članka 11. Zakona o porezu na promet nekretnina kao jedan od uvjeta za oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina propisano je da građani te članovi njegove uže obitelji nemaju u vlasništvu stan odnosno kuće za odmor te druge nekretnine znatnije vrijednosti. Pod drugom nekretninom znatnije vrijednosti podrazumijeva se građevinsko zemljište i poslovni prostor u kojem građanin ili član njegove uže obitelji ne obavlja registriranu djelatnost, a vrijednost nekretnine je približna vrijednosti nekretnine koju građanin kupuje.
Shodno navedenom, građanin koji kupuju prvu nekretninu kojom rješavaju vlastito stambeno pitanje, a imaju u vlasništvu kuću za odmor manje vrijednosti od vrijednosti nekretnine koju kupuje, a zadovoljava ostale uvjete iz Zakona, ostvaruje pravo na oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina kao građanin koji kupnjom prve nekretnine rješava vlastito stambeno pitanje. U svrhu postizanja prava na oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina građanin uz ugovor o kupnji nekretnine podnosi Prijavu poreza na promet nekretnina i ispunjava Zahtjev za utvrđivanje prava na oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina temeljem članka 11. točka 9., 11. i 13. Zakona o porezu na promet nekretnina
S odgovorom upoznajte podnositelja upita.
Povratak na prethodnu stranicu