Porez na promet nekretnina - Porezna oslobođenja
Broj klase:410-20/03-01/20
Urudžbeni broj:513-07/03-2
Zagreb, 25.02.2003
Oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina
Na upit, Saveza gluhih Grada Zagreba, o pravu na oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina utvrđenog rješenjem o utvrđivanju poreza na promet nekretnina poreznog obveznika A zbog lošeg imovnog stanja te stupnja invalidnosti poreznog obveznika, u nastavku odgovaramo.
Rješenje o utvrđivanju poreza na promet nekretnina kojim je poreznom obvezniku A utvrđen porez na promet nekretnina temeljem Zakona o porezu na promet nekretnina (Narodne novine, broj: 69/97, 26/00 i 153/02) konačno je u upravnom postupku, što znači da se može poništiti, ukinuti ili izmijeniti samo u slučajevima koji su zakonom određeni.
Člankom 135. stavak 2. Općeg poreznog zakona («Narodne novine» broj: 127/00, 86/01 i 150/02) propisano je da ako bi izvršenje naplate poreznog duga dovelo u pitanje osnovne potrebe ovršenika i članove njegova kućanstva, porez se može iznimno, na zahtjev poreznog obveznika, otpisati u potpunosti ili djelomice. Stavkom 3. članka 135. navedenog Zakona propisano je da o otpisu dospjelog poreznog duga, na osnovi pisanog i obrazloženog zahtjeva poreznog obveznika i pisanog prijedloga pročelnika područnog ureda nadležnog prema prebivalištu ili uobičajenom boravištu poreznog obveznika, rješenjem odlučuje ravnatelj Porezne uprave.
Shodno navedenom, na stjecanje nekretnina plaća se porez na promet nekretnina temeljem rješenja o utvrđivanju poreza na promet nekretnina. Istekom roka za žalbu ako žalba nije izjavljena rješenje postaje konačno u upravnom postupku (više nema redovnog pravnog lijeka u upravnom postupku), a konačno rješenje u upravnom postupku može se poništiti, ukinuti ili izmijeniti samo u slučajevima koji su zakonom određeni. Zakonom nije propisana mogućnost da loše imovno stanje ili stupanj invalidnosti poreznog obveznika može biti razlog za poništavanje, ukidanje ili izmjenu konačnog rješenja u upravnom postupku. Ipak, na zahtjev poreznog obveznika dospio porezni dug se može djelomično ili u cijelosti otpisati, ako bi naplata poreznog duga dovela u pitanje osnovne životne potrebe ovršenika i članova njegova kućanstva s tim da obrazloženje zahtjeva i priloženi dokazi narečene okolnosti moraju činiti vjerojatnim.
S odgovorom upoznajte podnositelja upita.
Povratak na prethodnu stranicu