Porez na promet nekretnina - Porezna oslobođenja
Broj klase:410-20/02-01/124
Urudžbeni broj:513-07/03-2
Zagreb, 14.01.2003
Zajednica udruga Hrvatskih Vojnih Invalida Domovinskog Rata - oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina kod dodjele stambenog kredita
Na upit Zajednica udruga Hrvatskih Vojnih Invalida Domovinskog Rata PRIMORSKO -GORANSKE ŽUPANIJE, o mogućnosti oslobođenja od plaćanja poreza na promet nekretnina kad HRVI kojima je Grad Rijeka u svrhu stambenog zbrinjavanja dao stanove u najam, otkupljuju navedene stanove od Grada Rijeke, u nastavku odgovaramo.
Člankom 13. stavak 1. točka 4. Zakona o porezu na promet nekretnina («Narodne novine« broj: 69/97, 26/00 i 153/02) propisano je da porez na promet nekretnina ne plaćaju pravne i fizičke osobe kojima Republika Hrvatska ili jedinica lokalne samouprave i uprave daruje odnosno daje nekretnine bez naknade radi odštete ili iz drugih razloga u svezi s Domovinskim ratom.
Budući da je spomenutim zakonskim člankom propisano da porez na promet nekretnina ne plaćaju pravne i fizičke osobe kojima Republika Hrvatska ili jedinica lokalne samouprave daruje odnosno daje nekretnine bez naknade radi odštete ili iz drugih razloga u svezi s Domovinskim ratom, kod svakog drugog prometa nekretnina pa tako i kod otkupa stanova koji su prethodno dani u najam od Grada Rijeke, plaća se porez na promet nekretnina.
S ovim mišljenjem upoznajte podnositelja upita.
Povratak na prethodnu stranicu