Porez na promet nekretnina - Porezna oslobođenja
Broj klase:410-01/02-01/873
Urudžbeni broj:513-07/02-2
Zagreb, 30.10.2002
Oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina
Na upit osobe A, o pravu na oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina zbog lošeg imovnog stanja te stupnja invalidnosti poreznog obveznika, nastavno odgovaramo.
Prema odredbama Zakona o porezu na promet nekretnina ("Narodne novine" broj: 69/97 i 26/00), porez na promet nekretnina plaća se na svako stjecanje nekretnina, ako prema odredbama navedenog Zakona nije oslobođeno od plaćanja poreza na promet nekretnina. U člancima 11. do 13. navedenog Zakona, navedeni su slučajevi u kojima stjecanje nekretnine ne podliježe plaćanju poreza na promet nekretnina.
U navedenim člancima Zakona, koji sadrže oslobođenja od plaćanja poreza na promet nekretnina, nije propisano oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina zbog lošeg imovinskog stanja ili zbog stupnja invalidnosti poreznog obveznika, a mimo postojećih zakonskih odredbi Ministarstvo financija nema ovlasti donositi oslobođenja od plaćanja poreza na promet nekretnina.
Člankom 135. stavak 2. Općeg poreznog zakona («Narodne novine» broj: 127/00 i 86/01) propisano je da ako bi izvršenje naplate poreznog duga dovelo u pitanje osnovne potrebe ovršenika i članove njegova kućanstva, porez se može iznimno, na zahtjev poreznog obveznika, otpisati u potpunosti ili djelomice. O otpisu dospjeloga poreznog duga rješenje donosi ravnatelj Porezne uprave.
Shodno navedenom, na stjecanje nekretnina plaća se porez na promet nekretnina, ako prema odredbama Zakona o porezu na promet nekretnina nije oslobođeno od plaćanja poreza na promet nekretnina. Zakonom o porezu na promet nekretnina nije predviđeno oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina zbog lošeg imovnog stanja ili zbog stupnja invalidnosti poreznog obveznika. Ipak, na zahtjev poreznog obveznika dospio porezni dug se može djelomično ili u cijelosti otpisati, ako bi naplata poreznog duga dovela u pitanje osnovne životne potrebe ovršenika i članova njegova kućanstva s tim da obrazloženje zahtjeva i priloženi dokazi narečene okolnosti moraju činiti vjerojatnim.
S odgovorom upoznajte podnositelja upita.
Povratak na prethodnu stranicu