Porez na promet nekretnina - Porezna oslobođenja
Broj klase:410-20/02-01/89
Urudžbeni broj:513-07/02-2
Zagreb, 18.10.2002
Oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina kod dodjele stambenog kredita
Na upit Područnog ureda Split, o mogućnosti oslobođenja od plaćanja poreza na promet nekretnina kod kupnje građevinskog zemljišta sredstvima dobivenim stambenim kreditom od Ministarstva hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, nastavno odgovaramo.
Člankom 13. stavak 1. točka 4. Zakona o porezu na promet nekretnina («Narodne novine» broj: 69/97 i 26/00) propisano je da porez na promet nekretnina ne plaćaju pravne i fizičke osobe kojima Republika Hrvatska ili jedinica lokalne samouprave i uprave daruje odnosno daje nekretnine bez naknade radi odštete ili iz drugih razloga u svezi s Domovinskim ratom.
Budući da je spomenutim zakonskim člankom propisano da porez na promet nekretnina ne plaćaju pravne i fizičke osobe kojima Republika Hrvatska ili jedinica lokalne samouprave daruje odnosno daje nekretnine bez naknade radi odštete ili iz drugih razloga u svezi s Domovinskim ratom, kod svakog drugog prometa nekretnina pa tako i kod kupnje zemljišta sredstvima dobivenim stambenim kreditom od Ministarstva hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, plaća se porez na promet nekretnina.
Povratak na prethodnu stranicu