Porez na promet nekretnina - Porezna oslobođenja
Broj klase:410-20/02-01/32
Urudžbeni broj:513-07/02-4
Zagreb, 28.08.2002
Osoba A - utvrđivanje poreza na promet nekretnina
Na upit osobe A, o obvezi plaćanja poreza na promet nekretnina temeljem ugovora o darovanju sklopljenog između poreznog obveznika s jedne strane te osobe B - majka i osobe C - stric s druge strane, nastavno odgovaramo.
Porez na promet nekretnina obračunava se i plaća prema odredbama Zakona o porezu na promet nekretnina («Narodne novine» broj: 69/97). Člankom 13. navedenog Zakona propisana su porezna oslobođenja pri nasljeđivanju, darovanju i drugom stjecanju nekretnina bez naknade.
Kod stjecanja nekretnina temeljem ugovora o darovanju sklopljenog u prvom nasljednom redu između poreznog obveznika kao daroprimatelja te majke kao darodavatelja primjenjuju se odredbe članka 13. stavak 1. Zakona, te prema navedenom poreznom oslobođenju daroprimatelj ne plaća porez na promet nekretnina. Kod stjecanja nekretnina temeljem ugovora o darovanju sklopljenog između poreznog obveznika kao daroprimatelja te strica kao darodavatelja mogu se primijeniti odredbe članka 13. stavka 3. Zakona u svrhu postizanja oslobođenja od plaćanja poreza na promet nekretnina ako su ispunjeni uvjeti iz navedenog članka Zakona, odnosno braća i sestre, njihovi potomci te zetovi i snahe darodavatelja mogu biti oslobođeni od plaćanja poreza na promet nekretnina ako su sa darodavateljem živjeli u gospodarskoj zajednici u vrijeme izgradnje građevine, odnosno stjecanja nekretnine.
Shodno navedenom, porezni obveznik temeljem ugovora o darovanju sklopljenog sa majkom i stricem može biti oslobođen od plaćanja poreza na promet nekretnina ako su ispunjeni uvjeti propisani u Zakonu.
S odgovorom upoznajte podnositelja upita.
Povratak na prethodnu stranicu