Porez na promet nekretnina - Porezna oslobođenja
Broj klase:410-01/02-01/646
Urudžbeni broj:513-07/02-2
Zagreb, 27.08.2002
Porez na promet nekretnina
Na upit osobe A, o pravu na povrat poreza na promet nekretnina plaćenog prema ugovoru o doživotnom uzdržavanju, nastavno odgovaramo.
Porez na promet nekretnina obračunava se i plaća prema odredbama Zakona o porezu na promet nekretnina («Narodne novine» broj: 69/97). Člankom 27. Zakona propisano je da u predmetima razreza poreza u kojima je porezna obveza nastala prije stupanja na snagu navedenog Zakona, a nastanak porezne obveze nije prijavljen do dana stupanja na snagu navedenog Zakona, porez na promet nekretnina utvrdit će se po spomenutom Zakonu.
Člankom 11. stavak 7. navedenog Zakona propisano je da porez na promet nekretnina ne plaćaju osobe koje stječu nekretnine na temelju ugovora o doživotnom uzdržavanju koje su nasljednici prvog nasljednog reda u odnosu prema davatelju nekretnine.
Stjecanje nekretnina po ugovoru o doživotnom uzdržavanju podliježe plaćanju poreza na promet nekretnina, jer se sklapanje ugovora o doživotnom uzdržavanju smatra naplatnim pravnim poslom, kod kojeg davatelj doživotnog uzdržavanja kao nadoknadu za davanje doživotnog uzdržavanja stječe nekretninu. Izuzetak od plaćanja poreza na promet nekretnina u slučaju ugovora o doživotnom uzdržavanju propisan je člankom 11. stavak 7. navedenog Zakona, prema kojem porez na promet nekretnina ne plaćaju nasljednici prvog nasljednog reda. Ostale osobe, koje stječu nekretnine po ugovoru o doživotnom uzdržavanju plaćaju porez na promet nekretnina.
Člankom 13. navedenog Zakona propisana su porezna oslobođenja pri nasljeđivanju, darovanju i drugom stjecanju bez naknade. Prema dostavljenom upitu vidljivo je da se radi o ugovoru o doživotnom uzdržavanju, dakle nije riječ o stjecanju nekretnine bez naknade, te se odredbe navedenog članka ne mogu primijeniti na konkretan slučaj.

Člankom 22. Zakona o porezu na promet nekretnina propisano je da ako se ugovor o prijenosu vlasništva na nekretnini raskine voljom stranaka u roku od 60 dana od dana sklapanja ugovora, a prije nego što bude obavljen prijenos u zemljišnim knjigama na novog vlasnika ili ako se ugovor raskine ili poništi odlukom suda, porezni obveznik ima pravo na povrat plaćenog poreza na promet nekretnina.
Kako je iz upita vidljivo da nije došlo do raskida ugovora voljom stranka u roku od 60 dana, a ugovor nije niti poništen odlukom suda, porezna obveznica nema pravo na povrat plaćenog poreza na promet nekretnina.
Sa odgovorom upoznajte podnositelja upita.
Povratak na prethodnu stranicu