Porez na promet nekretnina - Porezna oslobođenja
Broj klase:410-20/02-01/33
Urudžbeni broj:513-07/02-2
Zagreb, 05.07.2002
Vatrogasne zajednice - oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina
Na upit Područnog ureda Pazin, o oslobođenju od plaćanja poreza na promet nekretnina vatrogasnih zajednica, nastavno odgovaramo.
Člankom 11. stavak l. Zakona o porezu na promet nekretnina («Narodne novine» broj: 69/97) propisano je da porez na promet nekretnina ne plaćaju: Republika Hrvatska i jedinice lokalne samouprave i uprave, tijela državne vlasti, javne ustanove, zaklade i fondacije, Crveni križ i slične humanitarne udruge osnovane na temelju posebnih propisa.
Člankom 1. stavka 2. Zakona o vatrogastvu («Narodne novine» broj: 106/99 i 117/01) propisano je da je vatrogasna djelatnost stručna i humanitarna djelatnost od interesa za Republiku Hrvatsku. Člankom 2. stavak 1. navedenog Zakona propisano je da vatrogasnu djelatnost obavljaju vatrogasne postrojbe, dobrovoljna vatrogasna društva i vatrogasne zajednice kao stručne i humanitarne organizacije.
Shodno navedenom, kada vatrogasne zajednice stječu nekretnine, oslobođene su od plaćanja poreza na promet nekretnina temeljem članka 11. stavak 1. Zakona o porez na promet nekretnina.
Povratak na prethodnu stranicu