Porez na promet nekretnina - Porezna oslobođenja
Broj klase:410-20/02-01/49
Urudžbeni broj:513-07/02-2
Zagreb, 20.06.2002
Dostavljanje ugovora o prijenosu vlasništva nadležnim ispostavama Porezne uprave
Na upit Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama o potrebi dostavljanja ugovora o prijenosu prava vlasništva nekretnina nadležnim ispostavama Porezne uprave zbog oslobođenja od plaćanja poreza na promet nekretnina temeljem članka 11. stavka 2. Zakona o društveno poticajnoj stanogradnji («Narodne novine« br. 109/01) nastavno odgovaramo.
Oslobođenja od plaćanja poreza na promet nekretnina propisana su člancima 11.,12. i 13.Zakona o porezu na promet nekretnina (»Narodne novine» br.69/97). Navedeni članci Zakona ne sadrže odredbe o oslobođenju od plaćanja poreza na promet nekretnina kada Agencije za pravni promet i posredovanje nekretnina stječu vlasništvo nekretnina za izgradnju stanova, već je člankom 11. stavak 2. Zakona o društvenoj poticajnoj stanogradnji (»Narodne novine» br.109/01) propisano, da kod stjecanja vlasništva nekretnina prema odredbama navedenog Zakona Agencije za pravni promet i posredovanje nekretnina ne plaćaju porez na promet nekretnina.
U svrhu postizanja navedenog oslobođenja od plaćanja poreza na promet nekretnina Agencije za pravni promet i posredovanje nekretnina, dužne su u roku od 30 dana od dana nastanka porezne obveze temeljem članka 17. Zakona o porezu na promet nekretnina izvršiti prijavu nastanka porezne obveze u nadležnoj ispostavi Porezne uprave.
Povratak na prethodnu stranicu