Porez na promet nekretnina - Porezna osnovica
Broj klase:410-20/03-01/91
Urudžbeni broj:513-07/03-2
Zagreb, 27.05.2003
Utvrđivanje tržišne cijene
Na proslijeđeni upit grada Kaštela, o obvezi Grada Kaštela da se u postupku kupoprodaje pa i u postupku izravne pogodbe sa prodavateljem, dužan pridržavati procjene Porezne uprave, u nastavku odgovaramo.
Porezna uprava sukladno Zakonu o porezu na promet nekretnina (Narodne novine broj: 69/97, 26/00 i 153/02) utvrđuje tržišnu vrijednost nekretnina, radi utvrđivanja poreza na promet nekretnina i to kao osnovicu poreza na promet nekretnina, u pravilu na temelju isprava o stjecanju, a procjenom ako ocijeni da tržišna vrijednost nekretnina u ispravama o stjecanju nije realno iskazana.
Shodno navedenom, Porezna uprava u postupcima stjecanja vlasništva nekretnina utvrđuje tržišnu vrijednost kao osnovicu za obračun poreza na promet nekretnina. Porezna uprava ne propisuje uvjete po kojima jedinice lokalne samouprave mogu prodavati nekretnine.
Povratak na prethodnu stranicu