Porez na promet nekretnina - Porezna osnovica
Broj klase:410-20/03-01/50
Urudžbeni broj:513-07/03-2
Zagreb, 30.05.2003
Primjena oslobođenja od plaćanja poreza na promet nekretnina
Na upit Područnog ureda Sisak, o mogućnosti primjene oslobođenja od plaćanja poreza na promet nekretnina temeljem Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na promet nekretnina kod ostalih načina stjecanja nekretnina, u nastavku odgovaramo.
Predmet oporezivanja porezom na promet nekretnina, prema članku 4. Zakona o porezu na promet nekretnina (Narodne novine, broj: 67/97, 26/00 i 153/02), je svako stjecanje vlasništva nekretnine u Republici Hrvatskoj bez obzira na to da li se vlasništvo nekretnine stječe uz naplatu ili bez naplate. Prema tom, stjecanjem nekretnina smatra se kupoprodaja, zamjena, nasljeđivanje, darovanje, unošenje i izuzimanje nekretnina iz trgovačkog društva, stjecanje nekretnina u postupku likvidacije ili stečaja, stjecanje na temelju odluka suda ili drugog tijela te ostali načini stjecanja nekretnina od drugih osoba.
Člankom 11. točka 9. Zakona o porezu na promet nekretnina propisano je da porez na promet nekretnina ne plaćaju građani koji kupuju prvu nekretninu (stan ili kuću) kojom rješavaju vlastito stambeno pitanje uz uvjete navedene u Zakonu.
Člankom 454. Zakona o obveznim odnosima (Narodne novine, broj: 53/91) propisano je da se ugovorom o prodaji obvezuje prodavalac da stvar koju prodaje preda kupcu tako da kupac stekne pravo raspolaganja odnosno pravo vlasništva, a kupac se obvezuje da prodavaocu plati cijenu. Člankom 552. Zakona navodi se da ugovorom o razmjeni (zamjeni) nastaju za svakog ugovaratelja obveze i prava koje iz ugovora o prodaji nastaju za prodavatelja.

Shodno navedenom, pravo na oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina temeljem članka 11. točka 9. Zakona o porezu na promet nekretnina, može se ostvariti ako se nekretnine stječu kupnjom ili zamjenom, dok se kod ostalih načina stjecanja navedeno oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina ne može primijeniti.
Povratak na prethodnu stranicu