Porez na promet nekretnina - Porezna osnovica
Broj klase:410-20/02-01/61
Urudžbeni broj:513-07/02-2
Zagreb, 24.07.2002
Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama Zagreb - Zakon o porezu na promet nekretnina
Na upit Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama o načinu utvrđivanja porezne osnovice za utvrđivanje poreza na promet nekretnina, odnosno da li u poreznu osnovicu za utvrđivanje poreza na promet nekretnina ulazi i vrijednost komunalne infrastrukture, nastavno odgovaramo.
Člankom 9. stavak 1. Zakona o porezu na promet nekretnina («Narodne novine« broj: 69/97) propisano je da je osnovica poreza na promet nekretnina tržišna vrijednost nekretnine u trenutku stjecanja. Pod tržišnom vrijednošću nekretnine smatra se cijena nekretnine koja se postiže ili se može postići na tržištu u trenutku stjecanja, s obzirom na stanje i fizička svojstva nekretnine.
Shodno navedenom, osnovica poreza na promet nekretnina je tržišna vrijednost u trenutku stjecanja, dok u tržišnu vrijednost ulazi i vrijednost zemljišta kao i svota naknade za komunalno uređenje zemljišta.

S ovim mišljenjem upoznajte podnositelja upita.
Povratak na prethodnu stranicu