Porez na promet nekretnina - Porezna osnovica
Broj klase:410-20/01-01/47
Urudžbeni broj:513-07/02-3
Zagreb, 04.03.2002
Poduzeće A - porez na promet nekretnina, utvrđivanje porezne osnovice
Na vaš upit pod naznačenim predmetom odgovaramo u nastavku.
Prema članku 9. Zakona o porezu na promet nekretnina (Narodne novine, br. 69/97), osnovica poreza na promet nekretnina je tržišna vrijednost nekretnine u trenutku stjecanja (st. 1.).
Pod tržišnom vrijednosti nekretnine razumijeva se cijena nekretnine koja se postiže ili se može postići na tržištu u trenutku njezina stjecanja. Tržišna vrijednost nekretnine utvrđuje se, u pravilu, na temelju isprava o stjecanju (st. 2.).
U smislu citiranih propisa, osnovicu poreza na promet nekretnina čini tržišna vrijednost nekretnine u trenutku stjecanja, a to je cijena nekretnine koja se postiže ili se može postići na tržištu u trenutku njezina stjecanja.
Tržišnu vrijednost nekretnine, u pravilu, utvrđuje Porezna uprava na temelju isprava o stjecanju, tj. prema cijeni iz kupoprodajnog ugovora i drugih sličnih isprava ako iz okolnosti svakog pojedinog slučaja proizlazi da je ta cijena stvarno ugovorena, a ne radi se o pogodovanju kupca na način da se nekretnina prodaje ispod tržišne vrijednosti.
To su ponajprije slučajevi kada nekretnine prodaju građevinske tvrtke i druge pravne osobe, potom kada se nekretnine prodaju putem suda ili javnog natječaja i sl.
Kako iz ugovora o kupoprodaji nekretnina sklopljenog između Općine X kao prodavatelja i poduzeća A kao kupca nekretnina, označenih kčbr. 905/1, kuća i dvor od 3156 m2, upisanih u z.k.ul.br. 1172 k.o. Velika, te iz priložene dokumentacije proistječe da je ugovorena kupoprodajna cijena u iznosu 472.370,83 kn postignuta na javnom natječaju, to u skladu s navedenim smatramo da tržišnu vrijednost nekretnine kao osnovicu poreza na promet nekretnina, u konkretnom slučaju, treba utvrditi prema cijeni iz kupoprodajnog ugovora.
Povratak na prethodnu stranicu