Porez na promet nekretnina - Porezni obveznik
Broj klase:410-20/02-01/49
Urudžbeni broj:513-07/02-4
Zagreb, 17.07.2002
Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama Zagreb - Zakon o društveno poticajnoj stanogradnji
Na upit Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama o izgledu članka ugovora o kupoprodaji koji se odnosi na plaćanje poreza na promet nekretnina, nastavno odgovaramo.
Zaključkom Vlade Klasa:410-20/02-02/01 od 23. svibnja 2002. godine, Agencija za pravni promet i posredovanje nekretnina kod prodaje stanova prema odredbama Zakona o društveno poticajnoj stanogradnji («Narodne novine» broj: 109/01) ugovorom o kupoprodaji preuzima obvezu plaćanja dijela poreza na promet nekretnina, i to onog dijela koji je obračunat na dio porezne osnovice za koji je Republika Hrvatska putem Ministarstva za javne radove, obnovu i graditeljstvo platila troškove izgradnje stana.
Kako je prema članku 6. Zakona o porezu na promet nekretnina («Narodne novine» broj:69/97) obveznik poreza na promet nekretnina stjecatelj odnosno kupac nekretnine, smatramo da pitanje samog obračuna poreza za koji će obvezu plaćanja preuzeti Agencija treba urediti međusobnim ugovorom između kupca stana i Agencije.
S ovim mišljenjem upoznajte podnositelja upita.
Povratak na prethodnu stranicu