Porez na promet nekretnina - Predmet oporezivanja
Broj klase:410-01/09-01/1360
Urudžbeni broj:513-07-21-01/09-2
Zagreb, 21.09.2009
Oporezivanje zamjene nekretnina porezom na promet nekretnina

  Podneskom nam se obratio Područni ured Zadar s upitom vezanim uz oporezivanje zamjene nekretnina porezom na promet nekretnina. Kod navedenog Područnog ureda u tijeku je utvrđivanje poreza na promet nekretnina na osnovi Ugovora o zamjeni nekretnina između Grada Zadra i Zadarske Nadbiskupije. U privitku podneska dostavljena je i kopija Ugovora o predmetnoj zamjeni te podnesak Zadarske Nadbiskupije Područnom uredu Zadar. Slijedom upita Područnog ureda Zadar mogu li se u konkretnom slučaju primijeniti odredbe iz članka 17. stavak 5. Zakona o pravnom položaju vjerskih zajednica (Narodne novine, broj 83/02), u nastavku odgovaramo:

           Prema članku 4. stavak 1. Zakona o porezu na promet nekretnina (Narodne novine, broj 69/97, 26/00 i 153/02) predmetom oporezivanja smatra se promet nekretnina, a prometom nekretnina svako stjecanje vlasništva nekretnina u Republici Hrvatskoj.

          Člankom 4. stavak 2. Zakona o porezu na promet nekretnina propisano je stjecanje nekretnina kojim se smatra kupoprodaja, zamjena, nasljeđivanje, darovanje, unošenje i izuzimanje nekretnina iz trgovačkog društva, stjecanje nekretnina u postupku likvidacije ili stečaja, stjecanje na temelju odluka suda ili drugog tijela te ostali načini stjecanja nekretnina od drugih osoba. 

           Sukladno članku 6. stavak 2. Zakona o porezu na promet nekretnina porezni obveznik poreza na promet nekretnina pri zamjeni nekretnina je svaki sudionik u zamjeni i to za vrijednost nekretnine koju stječe.

           Člankom 17. stavak 5. Zakona o pravnom položaju vjerskih zajednica propisano je da vjerska zajednica ne plaća porez na promet nekretnina kada stječe vjerske objekte ili zemljište za izgradnju vjerskih objekata bez obzira na način stjecanja nekretnina.

           Na osnovi članka 12. Zakona o državnoj statistici (Narodne novine, broj 52/94) Državni zavod za statistiku odredio je Klasifikaciju vrsta građevina - KVG i metodološke upute za mjesečni i tromjesečni izvještaj građevinarstva (GRAĐ-21/M, GRAĐ-21/M/OBRT, GRAĐ-21/3M (Narodne novine, broj 11/98), prema kojoj se zgradama za obavljanje vjerskih i drugih obreda smatraju: crkve, kapele, džamije, sinagoge itd. te groblja i građevine na grobljima, prostorije za ispraćaj, krematorije.

           Slijedom prethodno navedenog, a u konkretnom slučaju sukladno s citiranim odredbama Zakona o pravnom položaju vjerskih zajednica i Klasifikacije vrsta građevina, smatramo da se ne mogu primijeniti odredbe iz članka 17. stavak 5. Zakona o pravnom položaju vjerskih zajednica jer je predmet zamjene (prema navodima iz podneska Zadarske Nadbiskupije Područnom uredu Zadar) „zemljište neposredno uz Crkvu Blažene Djevice Marije na Belafuži na kojem će se izgraditi objekt isključivo za pastoralne potrebe Župe i Zadarske Nadbiskupije. Radi se o izgradnji pastoralnog centra s domom za starije svećenike i redovnice“ koje nema obilježje vjerskog objekta.

           S odgovorom upoznajte podnositelja upita.

 

Povratak na prethodnu stranicu