Porez na promet nekretnina - Predmet oporezivanja
Broj klase:410-01/07-01/778
Urudžbeni broj:513-07-21-01/07-2
Zagreb, 04.06.2007
Porez na promet nekretnina

Poduzeće "A" d.o.o.  postavilo je upit u kojem traže pojašnjenje uzimaju li se u obzir spremišta, balkoni, terase i parkirna mjesta pri određivanju korisne površine stambenog prostora radi ostvarivanja prava na oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina. Na postavljeni upit odgovaramo u nastavku.

Postupak utvrđivanja korisne površine stana utvrđuje se primjenom hrvatske norme HRN U.C2.100. odnosno norme HRN ISO 9836:2002 Standardi za svojstva zgrada - Definiranje i proračun površina i prostora.

Prema navedenoj normi u površinu stambenog prostora uzima se površina soba, kuhinje, blagovaonice, izbe, kupaonice, nužnika, predsoblja, hodnika, lođe, pokrivene terase, balkona, otvorene terase, ravnog prohodnog krova i trijema. Kod izračuna površine stambenog prostora lođe koristi se koeficijent 0,75, kod pokrivene terase koeficijent 0,50, kod balkona, otvorenih terasa, ravnog prohodnog krova te trijema koeficijent 0,25, dok se za sve ostale navedene prostorije koristi koeficijent 1,00.

Člankom 11. točka 9. Zakona o porezu na promet nekretnina (Narodne novine, broj: 69/97, 26/00 i 153/02) propisano je oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina građana koji kupnjom prve nekretnine (stan ili kuća) rješavaju vlastito stambeno pitanje uz kumulativno ispunjenje uvjeta navedenih u Zakonu.

Pod točkom 9.3. propisana je veličina stambenog prostora za koji porezni obveznik, ovisno o broju članova njegove uže obitelji, može ostvariti pravo na oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina.

Shodno navedenom, Zakonom o porezu na promet nekretnina predviđeno je oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina građana koji kupnjom prve nekretnine rješavaju vlastito stambeno pitanje, i to za predviđenu površinu stambenog prostora. Dakle, Zakonom nije predviđeno oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina na stjecanje vlasništva nad prostorom koji ne služi za stanovanje, kao primjerice spremišta, garaža i parking mjesta. U skladu s odredbama Zakona, prilikom izračunavanja korisne površine stambenog prostora radi ostvarivanja prava na oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina, ne uzimaju se u obzir podrumske, tavanske te ostale slične prostorije koje nisu prikladne za stambene potrebe.

Stoga, ako građanin - porezni obveznik kumulativno zadovoljava uvjete iz Zakona, oslobađa se od plaćanja poreza na promet nekretnina koji se odnosi na stjecanje stambenog prostora, ali je obveznik plaćanja poreza na promet nekretnina koji se odnosi na stjecanje vlasništva ostalih sporednih dijelova.

 

Povratak na prethodnu stranicu