Porez na dobit - Olakšice, oslobođenja i poticaji
Broj klase:410-10/08-01/1
Urudžbeni broj:513-07-21-01/08-2
Zagreb, 08.02.2008
Porez na dobit i obavljanje djelatnosti na području posebne državne skrbi

Obratio nam se 'A' d.o.o. iz Splita, s pitanjem u svezi olakšica u oporezivanju dobiti poduzetnika koji obavlja djelatnost na području posebne državne skrbi druge skupine, ima u radnom odnosu na neodređeno vrijeme šest radnika od kojih četiri imaju prebivalište i boravište na području posebne državne skrbi ili na brdsko-planinskom području više od devet mjeseci u toku godine. Djelatnost poduzetnika je trgovina u tranzitu i to isključivo izvan područja posebne državne skrbi, u smislu fizičkog manipuliranja trgovačkom robom, ali se svi poslovi u svezi te trgovine obavljaju u sjedištu poduzetnika. Postavljeno je pitanje može li društvo koje obavlja trgovinu u tranzitu koristiti olakšicu pri oporezivanju porezom na dobit prema članku 13.a Zakona o područjima posebne državne skrbi (Narodne novine br. 26/03, 42/05 i 90/05).

Na postavljeno pitanje nastavno odgovaramo.

U članku 13.a Zakona o područjima posebne državne skrbi propisano je, između ostaloga, da porezni obveznici koji obavljaju djelatnost na području posebne državne skrbi druge skupine, i zapošljavajju više od pet zaposlenika u radnom odnosu na neodređeno vrijeme, pri čemu više od 50% zaposlenika ima prebivalište i boravište na području posebne državne skrbi najmanje devet mjeseci, plaćaju porez na dobit po stopi 25% od propisane porezne stope, deset godina od početka primjene Zakona. Smatra se da porezni obveznik zapošljava na neodređeno vrijeme zaposlenika s područja posebne državne skrbi ako je zaposlenik proveo u radnom odnosu kod poreznog obveznika te imao prebivalište i boravište na području posebne državne skrbi najmanje devet mjeseci u poreznom razdoblju.

U članku 44. Pravilnika o porezu na dobit (Narodne novine br. 95/05 i 133/07), propisano je da su porezni obveznici koji koriste olakšice iz članka 13.a Zakona o područjima posebne državne skrbi, obvezni osigurati posebno porezno-knjigovodstveno praćenje poslovnih događaja za djelatnost za koju koriste olakšicu ili oslobođenje.

Prema navedenim propisima za korištenje olakšice nije bitno ima li porezni obveznik prebivalište ili sjedište na području posebne državne skrbi, nego obavlja li djelatnost na tom području, za koju je potrebno posebno knjigovodstveno praćenje o ostvarenoj dobiti.

Obavljanje djelatnosti na području posebne državne skrbi znači da se poslovi u svezi djelatnosti obavljaju na tom području, a ne da kupci ili dobavljači dobara i usluga moraju biti na tom području. Djelatnost trgovine u tranzitu spada u djelatnost trgovine na veliko u kojoj se roba kupuje i prodaje bez zadržavanja u skladištu trgovca, sukladno odredbama članka 9. Zakona o trgovini (Narodne novine br. 11/96 - 55/04). To znači da se roba kupi i proda bez da fizički bude primljena i otpremljena kod poduzetnika koji je obavio trgovinu. Djelatnost trgovine na veliko u tranzitu, u smislu navedenih propisa o olakšicama, znači da se poslovi kupnje i prodaje robe obavljaju na području posebne državne skrbi.

U skladu s navedenim smatramo da poduzetnik, koji ima prebivalište ili sjedište na području posebne državne skrbi i obavlja djelatnost trgovine u tranzitu, ako ispunjava druge uvjete kako je naveo u pitanju, može koristiti zakonom propisanu olakšicu pri oporezivanju dobiti.

Povratak na prethodnu stranicu