Porez na dobit - Olakšice, oslobođenja i poticaji
Broj klase:410-10/06-01/52
Urudžbeni broj:513-04-21-01/06-2
Zagreb, 12.03.2007
Porezne olakšice u porezu na dobit

Obratio nam se porezni obveznik "A" d.o.o iz Vukovara, za pojašnjenje odredbi Zakona o obnovi i razvoju Grada Vukovara (Narodne novine br. 44/01,90/05), u dijelu koji se odnosi na porezne olakšice.

Društvo, obveznik poreza na dobit, osnovano je krajem siječnja 2006. Na dan 31. prosinca 2006., bilo je zaposleno šest zaposlenika s područja Grada Vukovara i područja posebne državne skrbi l. skupine. Ukupan broj zaposlenika nisu fizički iste osobe Jedna zaposlenica je raskinula radni odnos sa 8 mjeseci i 7 dana radnog staža a istog dana je zaposlena nova zaposlenica), ali je kontinuirano devet mjeseci zaposleno šest zaposlenika, postavlja se pitanje je li ispunjen uvjet za ostvarenje prava na poreznu olakšicu.

Nastavno dajemo mišljenje.

U članku 30.a Zakona o obnovi i razvoju Grada Vukovara propisano je da porezni obveznici koji obavljaju djelatnost na području Grada Vukovara i zapošljavaju više od pet zaposlenika u radnom odnosu na neodređeno vrijeme, pri čemu više od 50% zaposlenika ima prebivalište i boravište na području Grada Vukovara ili brdsko-planinskom području ili području posebne državne skrbi, oslobođeni su od plaćanja poreza na dobit u razdoblju od deset godina nakon početka primjene Zakona. Smatra se da porezni obveznik zapošljava na neodređeno vrijeme zaposlenika s područja Grada Vukovara, ako je zaposlenik proveo u radnom odnosu kod poreznog obveznika i imao prebivalište i boravio na području Grada Vukovara najmanje devet mjeseci u poreznom razdoblju.

 

  Mišljenja smo da su ispunjeni uvjeti ako je na dan završetaka poreznog razdoblja, 31. prosinca, porezni obveznik zapošljavao šest zaposlenika pri 'čemu uvjet od devet mjeseci ne mora ispuniti svaki zaposlenik posebno, nego je uvjet ispunjen ako postoji kontinuitet u broju zaposlenih. Dakle, ako je odlaskom jednog zaposlenika, zaposlen drugi, tako da je kontinuirano bilo zaposleno više od pet zaposlenika u radnom odnosu na neodređeno vrijeme, pri čemu više od 50% zaposlenika ispunjava uvjet o prebivalištu i boravištu, smatramo da su ispunjeni uvjeti za ostvarenje porezne olakšice iz članka 30.a Zakona o obnovi i razvoju Grada Vukovara.

 

Povratak na prethodnu stranicu