Porez na dobit - Porezna osnovica
Broj klase:410-01/06-01/37
Urudžbeni broj:383-07-21-01/06-2
Zagreb, 20.10.2006
Porezno priznavanje troškova osobnih automobila

Na temelju podneska "NN" direktorice poduzeća "A" d.o.o., u kojemu pita priznaju li se svi troškovi u svezi uporabe osobnih vozila (gorivo, ulje, održavanje, registracija i amortizacija) u slučaju kada se utvrđuje plaća u naravi za upotrebu vozila u visini 1% od nabavne vrijednosti vozila, mjesečno, bez obzira na opseg korištenja, s uključenim PDV-om, nastavno odgovaramo.

Prema odredbi članka 7. stavak 1. točka 4. Zakona o porezu na dobit (Narodne novine br. 177/04., 90/05. i 57/06.), osnovica poreza na dobit povećava se za 30% troškova, osim troškova osiguranja i kamata, nastalih u svezi s vlastitim ili unajmljenim motornim vozilima i drugim sredstvima za osobni prijevoz (osobni automobil, plovilo, helikopter, zrakoplov i sl.) poslovodnih, rukovodnih i drugih zaposlenih osoba, ako se na osnovi korištenja sredstava za osobni prijevoz ne utvrđuje plaća. U članku 14. stavak 3. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine broj 177/04) i u članku 15. stavak 1. točka 1. Pravilnika o porezu na dohodak (Narodne novine broj 95/05 i 96/06), propisano je da se primitkom po osnovi nesamostalnog rada u naravi, između ostalog smatra i primitak od korištenja prometnih sredstava koje poslodavci daju radnicima.

Prema navedenom, ako se utvrđuje primitak u naravi kao dohodak od nesamostalnog rada po osnovu uporabe osobnog automobila u visini 1% od nabavne vrijednosti automobila, tada se ne uvećava osnovica poreza na dobit za 30% troškova nastalih u svezi uporabe osobnog automobila.

Povratak na prethodnu stranicu