Porez na dobit - Porezni obveznik
Broj klase:950-01/04-01/1
Urudžbeni broj:513-07-21-01/07-2
Zagreb, 01.03.2007
Status i porezni broj trgovca pojedinca

U svezi vašeg upita klasa: 410-01/07-01/126, ur.broj: 513-07-01-07-2 od 25. siječnja 2007. godine koji ste nam proslijedili upit Ispostave Zagreb- Centar vezano uz status obveznika poreza na dobit 'AA' ugostiteljstvo, t.p., te s tim u svezi brojem koji se koristi kao porezni broj trgovca pojedinca upisanog u sudski registar, u nastavku odgovaramo:

Ugostiteljski obrt 'AA' poslovao je kao obrtnik - obveznik poreza na dobit. U 2002. godini ostvaren je godišnji prihod koji prelazi svotu od 15 milijuna kuna te je zatražen upis u Sudski registar kao trgovca pojedinca. Porezni obveznik navodi da na svim temeljnim financijskim izvještajima kao matični broj koristi MBG, a kod statističkih izvještaja koristi broj dodijeljen od Državnog zavoda za statistiku (MB). Budući da se poreznog obveznika sada u Informacijskom sustavu Porezne uprave vodi kao dva poslovna subjekta, traži se mišljenje o ispravnom načinu postupanja pri korištenju poreznog broja.

Člankom 3. stavkom 1. Zakon o trgovačkim društvima (Narodne novine, broj 111/93, 34/99, 52/00 i 118/03) propisano je da je trgovac pojedinac fizička osoba koja samostalno obavlja gospodarsku djelatnost u skladu s propisima o obrtu i upisana je u sudskom registru kao trgovac pojedinac. Fizička osoba koja posluje u skladu s propisima o obrtu može tražiti da se upiše u sudski registar kao trgovac pojedinac ako njen godišnji prihod prelazi svotu od 2 milijuna kuna, a dužna je zatražiti taj upis ako joj godišnji prihod prelazi svotu od 15 milijuna kuna.

Slijedom navedenog, porezni obveznik koji obavlja gospodarsku djelatnost u skladu s propisima o obrtu i upisan je u sudskom registru kao trgovac pojedinac, u Informacijskom sustavu Porezne uprave treba biti evidentiran pod matičnim brojem građana (MBG).

Povratak na prethodnu stranicu