Porez na dohodak - Drugi dohodak
Broj klase:410-18/06-01/26
Urudžbeni broj:513-07-21-01/06-2
Zagreb, 20.12.2006
Porezno priznati neoporezivi dio stipendije studenata na sveučilištima u tuzemstvu

Od banke "A" primili smo upit može li se članak 45. stavak 1. točka 3. Pravilnika o porezu na dohodak primijeniti na dodjelu stipendija u slijedećem slučaju: banka "A" namjerava provesti natječaj radi dodjele stipendija do visine 4.000,00 kuna mjesečno u svrhu stipendiranja točno određenih profila stručnjaka (informacijska i komunikacijska tehnologija) na odabranim fakultetima sveučilišta po vlastitom izboru. Javni natječaj proveo bi se oglašavanjem natječaja na oglasnim pločama fakulteta izabranog sveučilišta na kojem studiraju i obrazuju se stručnjaci traženih profila, u jednom dnevnom listu te na web stranicama banke i internet stranicama fakulteta.

Člankom 10. točkom 12. Zakona o porezu na dohodak ("Narodne novine" broj 177/04), propisano je da se porez na dohodak ne plaća na stipendije učenicima i studentima za redovno školovanje na srednjim, višim i visokim školama i fakultetima, ukupno do propisanog iznosa.

Prema članku 45. stavku 1. točki 3. Pravilnika o porezu na dohodak ("Narodne novine" broj 95/05 i 96/06), oporezivim primicima fizičkih osoba koje ostvaruju drugi
dohodak iz članka 32. Zakona i članka 44. Pravilnika, ne smatraju se iznosi što ih isplaćuju isplatitelji i to: stipendije iz članka 10. točke 12. Zakona, učenicima i studentima za redovno školovanje na srednjim, višim i visokim školama te fakultetima, do visine 1.600,00 kuna mjesečno. Iznimno, oporezivim se primicima ne smatraju stipendije studenata na sveučilištima u tuzemstvu do visine 4.000,00 kuna mjesečno, koje se dodjeljuju studentima za izvrsna postignuća u znanju i u ocjenama na sveučilištima, a koji su za dodjelu stipendija izabrani na javnim natječajima kojima mogu pristupiti svi studenti pod jednakim uvjetima. Poreznom obvezniku - studentu, može se priznati neoporezivi dio stipendije do visine 4.000,00 kuna mjesečno po osnovi samo jedne dodijeljene stipendije. Porezno priznati neoporezivi dio stipendije u visini do 4.000,00 kuna mjesečno i porezno priznati neoporezivi dio stipendije u visini do 1.600,00 kuna mjesečno, međusobno se isključuju.

Kriteriji za priznavanje neoporezivog iznosa stipendije iz članka 45. stavka 1. točke 3. Pravilnika o porezu na dohodak do visine 4.000,00 kuna mjesečno su:

- da se radi o stipendijama studenata na sveučilištima u tuzemstvu,

- da se stipendije dodjeljuju studentima za izvrsna postignuća u znanju i u ocjenama na sveučilištima,

- da su studenti za dodjelu stipendija izabrani na javnim natječajima kojima mogu pristupiti svi studenti podjednakim uvjetima, 

- da se može priznati po osnovi samo jedne dodijeljene stipendije te da se porezno priznati neoporezivi dio stipendije u visini do 4.000,00 kuna mjesečno i porezno priznati neoporezivi dio stipendije u visini do 1.600,00 kuna mjesečno međusobno isključuju.

Stipendije koje se neoporezivo isplaćuju do visine 4.000,00 kuna mjesečno namijenjene su studentima na sveučilištima u Republici Hrvatskoj s izvrsnim postignućima u studiju odnosno u znanju i ocjenama na sveučilištima. Izvrsnim postignućem studenata u znanju i u ocjenama smatraju se izvrsne ocjene tijekom studija te izvrsna znanja u objavljenim znanstvenim radovima, sudjelovanjima na državnim, međunarodnim i ostalim natjecanjima ili izložbama te ostvarenjima nagrada na području svog studija i slično.

Dakle, ako bi banka "A" dodijelila stipendije studentima određenih profila (informacijska i komunikacijska tehnologija) na odabranim sveučilištima pod uvjetima koji su propisani navedenom odredbom Pravilnika, mogla bi neoporezivo isplaćivati dodijeljene stipendije do visine 4.000,00 kuna mjesečno.

Poreznim propisima nije uređeno pitanje ima li Banka pravo dodjelu stipendije uvjetovati obvezom zapošljavanja studenata kojima će biti dodijeljena takva stipendija.

 

Povratak na prethodnu stranicu