Porez na dohodak - Drugi dohodak
Broj klase:410-01/06-01/728
Urudžbeni broj:513-07-21-01/06-2
Zagreb, 02.08.2006
Isplata športskih stipendija
Od "A" iz Zagreba, primili smo slijedeći upit: mogu li nacionalni športski savezi isplatiti športske stipendije kategoriziranim športašima?

Člankom 10. točkom 14. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine broj 177/04), propisano je da se porez na dohodak ne plaća na športske stipendije koje se prema posebnim propisima isplaćuju športašima za njihovo športsko usavršavanje, do propisanog iznosa.

Prema članku 45. stavku 1. točki 4. Pravilnika o porezu na dohodak (Narodne novine broj 95/05), oporezivim primicima fizičkih osoba koje ostvaruju drugi dohodak iz članka 32. Zakona i članka 44. Pravilnika, ne smatraju se iznosi što ih isplaćuju isplatitelji i to: športske stipendije prema članku 10. točki 14. Zakona, koje se prema posebnim propisima isplaćuju športašima za njihovo športsko usavršavanje, ukupno do 1.600,00 kuna mjesečno.

Športske stipendijo koje se prema posebnim propisima isplaćuju športašima za njihovo športsko usavršavanje iz članka 10. točke 14. Zakona iznad propisanog iznosa (ukupno do 1.600,00 kuna mjesečno), smatraju se, u dijelu razlike više isplaćenog iznosa, primitkom od kojeg se utvrđuje drugi dohodak (članak 44. stavak 10. Pravilnika o porezu na dohodak).

Člankom 44. stavkom 11. Pravilnika o porezu na dohodak propisano je da se športskim stipendijama smatraju:
a) olimpijske stipendije koje primaju športaši koji su ispunili odgovarajuću normu za nastup na Olimpijskim igrama, a koju propisuje pripadajuća međunarodna športska asocijacija određenog športa za određenu disciplinu koja je uvrštena u program Olimpijskih igara,
b) stipendije kategoriziranih športaša prema Pravilniku o kategorizaciji športaša kojeg u skladu s odredbama Zakona o športu donosi Hrvatski olimpijski odbor, a koje isplaćuju Hrvatski olimpijski odbor, županijske i gradske športske zajednice te športski klubovi.
Povratak na prethodnu stranicu