Porez na dohodak - Oporezivi dohodak
Broj klase:410-01/07-01/20
Urudžbeni broj:513-07-21-01/06-2
Zagreb, 09.01.2007
Porezni tretman odšteta radnicima

Od društva "A" primili smo upit koji se odnosi na porezni tretman isplate odšteta radnicima toga društva. U upitu je navedeno da se Kolektivnim ugovorom za radnike obvezalo isplatiti radniku 15.000,00 kuna za slučaj prepada, orobljavanja i pljačke u vidu naknade za pretrpljeni strah te iznos od 2.000,00 kuna uz predočenje medicinske dokumentacije za slučaj psećeg ugriza za vrijeme obavljanja poslova. Postavljenje upit mogu li se te isplate tretirati kao odštete koje se ne smatraju dohotkom i ne oporezuju. Nastavno odgovaramo.

Člankom 9. stavak 2. točka 2.5. Zakona o porezu na dohodak ("Narodne novine" broj 177/04) propisano je da se dohotkom ne smatraju primici za koje fizičke osobe ne pružaju tržišne protuusluge, a između ostalih ni odštete koje nisu u svezi s gospodarstvenom djelatnošću.

Međutim, člankom 9. stavak 4. Zakona o porezu na dohodak i člankom 6. stavak 4. Pravilnika o porezu na dohodak ("Narodne novine" broj 95/05, 96/06) propisano je da se primici iz stavaka 2. i 3. članka 9. Zakona o porezu na dohodak smatraju oporezivima, ako su u svezi sa ostvarivanjem dohotka iz članka 5. toga Zakona.

Zbog navedenih odredbi propisa o porezu na dohodak, primici na ime odštete za pretrpljeni strah i ozljede za vrijeme obavljanja poslova i radnih zadataka, koje poslodavac isplaćuje radnicima koji na temelju svoga nesamostalnog rada kod njega ostvaruju primitke od nesamostalnog rada iz članka 14. Zakona o porezu na dohodak, smatraju se primicima od kojih se utvrđuje dohodak od nesamostalnog rada prema članku 13. toga Zakona, a koji podliježu obračunu, obustavi i uplati predujma poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak na način propisan člankom 45. istoga Zakona.

Povratak na prethodnu stranicu