Porez na dohodak - Zajednički dohodak
Broj klase:410-18/05-01/5
Urudžbeni broj:513-07-21-01/05-4
Zagreb, 17.03.2005
Isplata naknade stečajnim upraviteljima
U svezi upita poreznog obveznika "A" za dodatnim tumačenjem načina obračuna naknade stečajnih upravitelja, u nastavku odgovaramo:
Stečajni upravitelj, odvjetnik koji ima odvjetnički ured i istovremeno radi kao stečajni upravitelj za što mu je sud odredio naknadu u neto iznosu, ispostavit će račun na iznos određene naknade uvećane za porez na dodanu vrijednost (ako je obveznik poreza na dodanu vrijednost), a primitak po osnovi obavljanih poslova stečajnog upravitelja knjižit će u Knjigu primitaka i izdataka koju vodi za samostalnu odvjetničku djelatnost.
Umirovljenik koji radi kao stečajni upravitelj i kojem je sud odredio naknadu u neto iznosu, naknada se smatra drugim dohotkom iako umirovljenik ima registrirano javno trgovačko društvo u kojem nije zaposlen. Prema tome, u skladu s člankom 48. stavkom 2. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine, broj 177/04), predujam poreza na dohodak od drugog dohotka obračunava, obustavlja i uplaćuje isplatite!) prilikom svake isplate i istodobno s isplatom.
Povratak na prethodnu stranicu