Porez na dohodak - Ostalo
Broj klase:410-01/05-01/356
Urudžbeni broj:531-07-21-01/05-2
Zagreb, 11.03.2005
Mogućnost isplate u gotovini
Od "A", primili smo upit koji se odnosi na mogućnosti isplate u gotovini umjetničkih autorskih honorara nerezidentima inozemnim samostalnim umjetnicima - glazbenicima za nastupe na koncertima ozbiljne glazbe u tuzemstvu. Nastavno odgovaramo.
Odredbama članka 61. Zakona o porezu na dohodak („Narodne novine" broj 177/00) propisano je da tijela državne uprave i sudbene vlasti i druga državna tijela, tijela i službe jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, zavodi, neprofitne organizacije, poduzetnici - pravne i fizičke osobe, obavljaju isplate primitaka koji se smatraju dohotkom obveznicima poreza na dohodak na žiroračun, kod ovlaštene organizacije za platni promet, a iznimno i u gotovom novcu na propisani način.
Prema članku 64. točka 19. Zakona o porezu na dohodak ministar financija je ovlašten da provedbenim propisima propiše, između ostalog i isplate koje se obveznicima poreza na dohodak mogu izvršiti u gotovom novcu.
Pravilnikom o porezu na dohodak („Narodne novine" broj 1/05, 14/05) nisu propisane odredbe o mogućnostima isplata u gotovom novcu obveznicima poreza na dohodak. Ministarstvo financija, Porezna uprava u tijeku je izrade cjelovitog provedbenog propisa kojim će odredbe o mogućnostima isplata dohotka u gotovom novcu biti cjelovito propisane.
Zbog navedenog, u ovom trenutku nije moguće u gotovom novcu isplatiti autorske honorare (a što nije bili ni moguće od početka primjene ovog načina oporezivanja dohotka odnosno od početka 1994. godine), neovisno o tome radi li se primateljima rezidentima ili nerezidentima.
Nadležna ispostava Porezne uprave će ovaj odgovor pisanim putem proslijediti podnositelju upita.
Povratak na prethodnu stranicu