Porez na dohodak - Utvrđivanje godišnjeg poreza, godišnja porezna prijava
Broj klase:410-01/10-01/2146
Urudžbeni broj:513-07-21-01/11-6
Zagreb, 07.01.2011
Dopuna Upute o godišnjoj prijavi poreza na dohodak za 2010. godinu,

 

            Člankom 46. stavkom 5. Pravilnika o porezu na dohodak (Narodne novine, broj 95/05, 96/06, 68/07, 146/08, 2/09, 9/09-ispravak, 146/09 i 123/10) propisano je da se u skladu s člankom 22. Zakona o pravima samostalnih umjetnika i poticanju kulturnog i umjetničkog stvaralaštva, fizičkim osobama koje ostvaruju autorske naknade za umjetničko djelo, priznaje 25 % neoporezivog dijela od ostvarene naknade za umjetničko djelo. Neoporezivi dio autorske naknade za umjetničko djelo priznaje se u visini 25 % i osobama koje obavljaju umjetničku djelatnost prema stavku 2. točki 2. toga članka i prema članku 18. stavku 2. točki 4. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine, broj 177/04, 73/08 i 80/10). Umjetničko djelo određuje se potvrdom nadležne strukovne umjetničke udruge ili ovlaštene agencije da se radi o umjetničkom djelu. Podatke o strukovnim umjetničkim udrugama i ovlaštenim agencijama daje Ministarstvo kulture. 

 

Temeljem dopisa Ministarstva kulture Klasa: 410-01/10-01/0004, Ur.broj: 532-10-01/8-11-3 od 3. siječnja 2011. vezano uz popis umjetničkih strukovnih udruga na temelju čijih se potvrda određuje umjetničko djelo, dostavljamo izmjenu umjetničkih strukovnih udruga koje su navedene u Uputi o godišnjoj prijavi poreza na dohodak za 2010. godinu, i to umjesto naziva I. Razred Hrvatske glazbene unije - udruga umjetnika izvođača treba biti Hrvatska glazbena unija, a umjesto naziva Hrvatsko društvo likovnih umjetnika Split treba biti Hrvatska udruga likovnih umjetnika Split.

Povratak na prethodnu stranicu