Porez na dohodak - Utvrđivanje godišnjeg poreza, godišnja porezna prijava
Broj klase:410-01/09-01/1525
Urudžbeni broj:513-07-21-01/10-7
Zagreb, 04.02.2010
Godišnja prijava poreza na dohodak za 2009.godinu - uplaćene premije dopunskog zdravstvenog osiguranja

Prema članku 2. Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak (Narodne novine, broj 146/09) porezni obveznici za koje je Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (dalje u tekstu HZZO) Poreznoj upravi dostavio podatke o uplaćenim premijama dopunskog zdravstvenog osiguranja u roku propisanom za i podnošenje godišnje porezne prijave, nisu obvezni uz godišnju poreznu prijavu priložiti potvrdu HZZO-a o uplaćenim premijama dopunskog zdravstvenog osiguranja, uz uvjet da HZZO omogući poreznim obveznicima dostupnost podataka o uplaćenim premijama dopunskog zdravstvenog osiguranja u roku propisanom za podnošenje godišnje porezne prijave.

Obzirom da je HZZO Poreznoj upravi dostavio podatke o uplaćenim premijama dopunskog zdravstvenog osiguranja, porezni obveznici (osiguranici) nisu obvezni uz godišnju prijavu poreza na dohodak za 2009. godinu priložiti potvrdu HZZO-a o visini uplaćenih premija, a podatak o uplaćenim premijama dopunskog zdravstvenog osiguranja tijekom 2009. godine mogu saznati na slijedeće načine (prema službenom očitovanju HZZO-a):

na govornom servisu HZZO-a koji je dostupan na broju telefona 01/3659-015 (redovna cijena impulsa) do 1. ožujka 20101,24 sata na dan, uz obavezan unos OlB-a,

-     na Internet stranici http://www.hzzb-net-hr/OB 01  11 .pho. uz obvezan unos OIB-a,

-    na besplatnom telefonu kontakt centra HZZO-a na broju 0800 7989, e-mailom na adresu : dopunsko@hzzo-net.hr.

-    osobno u područnim uredima HZZO-a.

Napominjemo, ako se iznosi koje su osiguranici porezni obveznici uplatili ne podudaraju s podacima koje je Porezna uprava preuzela od HZZO-a, osiguranici se mogu radi nejasnih i neproknjiženih uplata s dokazima o uplati istih, obratiti nadležnom područnom uredu HZZO-a. Nakon usklađenja i knjiženja, osiguranicima poreznim obveznicima, izdat će se potvrda o stvarnom stanju uplaćenih premija dopunskog zdravstvenog osiguranja. (prema službenom očitovanju HZZO-a)

Povratak na prethodnu stranicu