Porez na dohodak - Utvrđivanje godišnjeg poreza, godišnja porezna prijava
Broj klase:410-01/07-01/237
Urudžbeni broj:513-07-21-01/07-2
Zagreb, 19.02.2007
Podnošenje prijave poreza na dohodak za 2006. godinu

Od obveznika poreza na dohodak  primili smo upit koji se odnosi na obvezu podnošenja prijave poreza na dohodak za 2006. godinu, a u slučaju ako je porezni obveznik u tom poreznom razdoblju ostvario dohodak od nesamostalnog rada samo kod jednog tuzemnog poslodavca te drugi dohodak po osnovi naknada po ugovorima o djelu i autorskom djelu. Nastavno odgovaramo.

Člankom 39. Zakona o porezu na dohodak ("Narodne novine" broj 177/04) propisano je da godišnju poreznu prijavu obvezno podnosi porezni obveznik koji u poreznom razdoblju ostvari dohodak od nesamostalnog rada iz članka 14. toga Zakona kod dva ili više poslodavaca istodobno i/ili dohodak od samostalne djelatnosti iz članka 18. toga Zakona i djelatnosti po osnovi kojih se dohodak utvrđuje i oporezuje kao dohodak od samostalne djelatnosti prema člancima 19. do 24. toga Zakona i/ili inozemni dohodak i/ili ako ga je Porezna uprava zatražila da naknadno plati porez na dohodak i/ili ako poslodavac ili isplatitelj primitka odnosno sam porezni obveznik nije obračunao, obustavio i uplatio predujam poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak.

U skladu s člankom 40. stavak 1. Zakona o porezu na dohodak godišnju poreznu prijavu nije obvezan podnijeti porezni obveznik koji u poreznom razdoblju ostvari dohodak od nesamostalnog rada iz članka 14. toga Zakona samo kod jednog tuzemnog poslodavca ili više tuzemnih poslodavaca ili isplatitelj a, ali ne istodobno i/ili dohodak od imovine i imovinskih prava iz članka 27. toga Zakona i/ili dohodak od kapitala iz članka 30. toga Zakona i/ili dohodak od osiguranja iz članka 31. toga Zakona i/ili drugi dohodak iz članka 32. toga Zakona, sve pod uvjetom da godišnju poreznu prijavu nije obvezan podnijeti prema članku 39. toga Zakona.

Porezni obveznik koji prema članku 40. stavak 1. Zakona o porezu na dohodak za porezno razdoblje nije obvezan podnijeti prijavu poreza na dohodak, može tu prijavu podnijeti i to zbog iskorištenja prava prema članku 40. stavak 2. toga Zakona.


U predmetnom slučaju porezni obveznik nije obvezan podnijeti prijavu poreza na  dohodak za 2006. godinu ni za dohodak od nesamostalnog rada koji je u 2006. godini ostvario samo kod jednog tuzemnog poslodavca, a ni za drugi dohodak ostvaren u toj godini po osnovi autorskih naknada i naknada po ugovoru o djelu, ali pod uvjetom da su poslodavac i isplatitelj i drugog dohotka predujam poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak iz dohotka obračunali, obustavili i uplatili tijekom 2006. godine.

Povratak na prethodnu stranicu