Porez na dohodak - Utvrđivanje godišnjeg poreza, godišnja porezna prijava
Broj klase:410-01/06-01/546
Urudžbeni broj:513-07-21-01/06-2
Zagreb, 06.06.2006
Povrat poreza na dohodak po godinjoj poreznoj prijavi za 2005. godinu
Od obveznice poreza na dohodak 'N.N.', primili smo upit koji se odnosi na mogućnosti ostvarivanja povrata poreza na dohodak po godišnjoj poreznoj prijavi za 2005. godinu. U upitu je navedeno da je porezna obveznica bila na porodnom dopustu do 26.7.2005. godine, a s 31.7.2005. bila je u radnom odnosu kod društva 'A' d.o.o. te ja za razdoblje od 27. - 31.7.2005. ostvarila kod toga poslodavca bruto plaću od cca 800,00 kuna, iz koje poslodavca nije bio u obvezi obračunati i uplatiti predujam poreza na dohodak i prireza, zbog činjenice da porezne osnovice nije bilo, a zbog iskorištenja dijela osobnog odbitka iz članka 36. stavci 1. i 2. Zakona o porezu na dohodak ('Narodne novine' broj 177/04). Od 1.8.2005. godine
porezna se obveznica zaposlila kod drugog poslodavca, koji je u razdoblju do 31.12. 2005. godine poreznoj obveznici pri isplati mjesečnih plaća obračunao, obustavio i uplatio sve propisane obveze za javna davanja. Porezna je obveznica podnijela godišnju poreznu prijavu za 2005. godinu, a koja zbog činjenice da je poslodavac 'A' blokiran zbog neplaćanja obračunatog poreza na dohodak i prireza za 2005. godinu, nije obrađena.
Porezna obveznica pita zbog čega ne može ostvariti očekivani povrat poreza na dohodak i prireza za 2005. godinu. Nastavno odgovaramo.

Povrat poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak po godišnjoj poreznoj prijavi radnika i drugih osoba koje su u poreznom razdoblju ostvarivale primitke od kojih se u skladu sa člankom 14. Zakona o porezu na dohodak ('Narodne novine' broj 177/04) utvrđuje dohodak od nesamostalnog rada moguć je samo ako je poslodavac i drugi isplatitelj primitaka od kojih se utvrđuje dohodak od nesamostalnog rada tijekom poreznog razdoblja za koje su fizičke osobe podnijele godišnju poreznu prijavu, uplaćivao obračunate iznose predujmova poreza na dohodak i prireza.

Dakle, u konkretnom slučaju povrat za 2005. godine fizičke osobe ne mogu ostvariti ako je u poreznom knjigovodstvu na računu 1406 isplatitelja dohotka od nesamostalnog rada evidentiran dug za 2005. godinu (ne i za prethodne godine!) po osnovi neplaćenog poreza i prireza iz dohotka od nesamostalnog rada, pa je po toj osnovi izvršena blokada isplatitelja dohotka od nesamostalnog rada i time onemogućena obrada godišnjih poreznih prijava njegovih radnika i drugih osoba koji su u 2005. godini kod njega ostvarivali dohodak od nesamostalnog rada.
Povratak na prethodnu stranicu