Porez na dohodak - Utvrđivanje godišnjeg poreza, godišnja porezna prijava
Broj klase:410-18/05-01/132
Urudžbeni broj:513-07-21-01/06-2
Zagreb, 23.05.2006
Porezni obveznici koji obvezno podnose godišnju poreznu prijavu
Od 'A' primili smo upit o obveznosti podnošenja godišnje porezne prijave za 2005. godunu. Porezna obveznica ostvaruje dohodak od samostalne djelatnosti (slobodno zanimanje) te je stoga obvezna podnijeti poreznu prijavu. Budući da je poreznoj obveznici u 2005. godini isplaćena dividenda i udjeli u dobiti na temelju udjela u kapitalu koji su ostvareni u razdoblju od 01.01.2001. godine do 31.12.2004. godine, te na koje je plaćen porez na dohodak po stopi od 15% u skladu s člankom 68. stavak 2. Zakona o porzu na dohodak, pitanje je da li porezna obveznica mora u godišnjoj porznoj prijavi iskazati i navedeni primitak od dividendi i udjela u dobiti na temelju udjela u kapitalu.

Člankom 39. stavak 1. točka 2. i stavak 5. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine broj 177/04), propisano je da godišnju poreznu prijavu obvezno podnosi porezni obveznik ako u poreznom razdoblju ostvari dohodak od samostalne djelatnosti iz članka 18. Zakona te je obvezan u godišnjoj poreznoj prijavi iskazati ukupno ostvareni dohodak u poreznom razdoblju prema članku 5. Zakona (dohodak od nesamostalnog rada, samostalne djelatnosti, imovine i imovinskih prava, kapitala, osiguranja i drugi dohodak).

Odredbama članka 9. stavak 1. točka 2. Zakona o porezu na dohodak propisano je da se dohotkom ne smatraju primici od dividendi i udjela u dobiti na temelju udjela u kapitalu. Međutim, u skladu s člankom 68. stavak 2. Zakona o porezu na dohodak te člankom 6. stavak 3. Pravilnika o porezu na dohodak (Narodne novine broj 95/05), iznimno se primici od dividendi i udjela u dobiti na temelju udjela u kapitalu smatraju primicima od kojih se utvrđuje i oporezuje dohodak od kapitala po stopi od 15%, ako su ostvareni u razdoblju od 1. siječnja 2001. do 31. prosinca 2004. godine po rasporedu ostvarene dobiti za 2001., 2002., 2003. i 2004.godinu, a isplaćuju se od 1. siječnja 2005. godine.

Stoga je porezna obveznica, koja je obvezna podnijeti godišnju poreznu prijavu za 2005. godinu radi ostvarenog dohotka od samostalne djelatnosti, obvezna u godišnjoj poreznoj prijavi iskazati i primitak od dividendi i udjela u dobiti na temelju udjela u kapitalu koji su ostvareni u razdoblju od 01.01.2001. godine do 31.12.2004. godine, a isplaćen je u 2005. godini.
Povratak na prethodnu stranicu