Porez na dohodak - Utvrđivanje godišnjeg poreza, godišnja porezna prijava
Broj klase:410-01/05-01/755
Urudžbeni broj:513-07-21-02/05-1
Zagreb, 22.04.2005
Povrat pogrešno usmjerenih bezgotovinskih povrata poreza i prireza po godišnjoj prijavi poreza na dohodak
Izvješćujemo vas da povrate poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi, već od prošle godine, Porezna uprava većinom obavlja putem bezgotovinskih naloga. Navedeni nalozi glase u korist računa banke u kojoj porezni obveznici imaju otvorene tekuće ili žiroračune ili direktno u korist računa obveznika, a u pozivu na broj odobrenja upisana je partija žiro ili tekućeg računa poreznog obveznika kojemu se sredstva vraćaju. Takve naloge Porezna uprava može ispostavljati tijekom čitave godine, a veći broj naloga počinje ispostavljati početkom drugog i u tijeku trećeg tromjesečja svake godine. Zbog velikog broja naloga moguće su i razne pogreške.
U slučaju da banka zaprimi sredstva na svoj račun, a iz podatka o partiji žiro ili tekućeg računa («poziv na broj odobrenja», odnosno iz podataka u «pozivu na broj zaduženja» utvrdi da porezni obveznik nije komitent banke, takva sredstva treba vratiti na račun s kojeg su i doznačena tj. na račun poreza i prireza na dohodak grada/općine s kojeg su sredstva bila upućena na račun banke. U «pozivu na broj odobrenja» obvezno treba naznačiti model «22», brojčanu oznaku vrste prihoda «1619» i matični broj građana (navedeni podaci uzimaju se iz «poziva na broj zaduženja» uplate koja je greškom usmjerena na račun banke).
Molimo vas da nam, kao i do sada, dnevno dostavljate specifikaciju o uplatama koje ste sa računa banke vratili u korist računa poreza i prireza na dohodak određenog grada /općine. Navedena specifikacija bi trebala sadržavati najmanje slijedeće podatke: broj računa na teret, broj računa u korist, «poziv na broj odobrenja», datum i iznos povrata sredstava. Specifikaciju treba dostavljati na adresu - Ministarstvo financija, Porezna uprava — Središnji ured, Zagreb, Boškovićeva 5, putem faxa broj 01 / 4809 -135, na ruke gosp. Stanka Zorice.
Ujedno koristimo ovu priliku da vam zahvalimo na razumijevanju i dosadašnjoj suradnji.
Povratak na prethodnu stranicu