Porez na dohodak - Obveza vođenja poslovnih knjiga i čuvanje dokumentacije
Broj klase:411-01/06-01/518
Urudžbeni broj:513-07-21-01/06-3
Zagreb, 12.10.2006
Evidencija o nabavi i upotrebi reprodukcijskog i potrošnog materijala

 Od Obrtničke komore primili smo dopis koji se odnosi na potrebu vođenja Evidencije o nabavi i upotrebi reprodukcijskog i potrošnog materijala, pića i napitaka od obrtnika koji obavljaju samostalnu djelatnost građevinarstva (zidari, soboslikari, vodoinstalateri, električari, parketari i drugi). U dopisu je navedeno da ti obrtnici nemaju zaliha materijala, već materijal nabavljaju za određen ugovoren posao u kojemu ga i utroše, pa je postavljeno pitanje je li dovoljno da na ulaznom računu za nabavljeni materijal upišu broj izlaznog računa kojega su izdali za utrošak tog materijala i obavljenu uslugu, u kojem slučaju se smatra da ne postoji potreba za vođenjem posebne evidencije, za što se traži suglasnost. Nastavno odgovaramo.

Člankom 25. stavkom 3. Pravilnika o porezu na dohodak ("Narodne novine" broj 95/05) propisano je da za utvrđivanje povezanosti primitaka s izdacima, porezni obveznici koji obavljaju proizvodne i uslužne djelatnosti za koje nabavljaju reprodukcijski i potrošni materijal te ugostitelji koji prodaju hranu, alkoholna i bezalkoholna pića te pića i napitke koje su sami proizveli ili nabavili u posebnim evidencijama, moraju osigurati podatke o nabavi (naziv dobavljača, broj i datum fakture) i utrošku reprodukcijskog i potrošnog materijala, pića i napitaka (broj internog dokumenta- specifikacije, radnog naloga i slično) za knjiženje u poslovne izdatke.

Prema tim odredbama svi obveznici poreza na dohodak koji u skladu s člankom 18. Zakona o porezu na dohodak ("Narodne novine" broj 177/04) obavljaju samostalne proizvodne i uslužne djelatnosti, uključivo i djelatnost graditeljstva, obvezni su voditi evidenciju o nabavi i upotrebi reprodukcijskog i potrošnog materijala i to neovisno o činjenici imaju li zaliha reprodukcijskog i potrošnog materijala ili ne.

Napominjemo da Ministarstvo financija, Porezna uprava nema mogućnost davati suglasnost poreznim obveznicima o nepridržavanju odredbi pozitivnih propisa Republike Hrvatske.

Povratak na prethodnu stranicu