Porez na dohodak - Dostavljanje izvješća i druge obveze
Broj klase:410-01/06-01/182
Urudžbeni broj:513-07-21-02/06-2
Zagreb, 06.03.2006
Način zaokruživanja isplaćenih iznosa
U svezi podneska tvrtke "A", a kojim se traži omogućavanje minimalnog odstupanja u izračunatim i isplaćenim iznosima prilikom dostavljanja podataka iz IP obrazaca putem magnetskog medija, nastavno odgovaramo.
Sukladno odredbi cl. 65., st. 1. Pravilnika o porezu na dohodaka ("Narodne novine", br. 95/05.), Izvješće o plaći, mirovini, doprinosima porezu i prirezu poreza na dohodak (IP obrazac) je evidencija u koju se kronološkim slijedom unose podaci o mjesečnim iznosima isplaćenih primitaka po osnovi nesamostalnog rada, uplaćenih doprinosa za mirovinsko osiguranje iz plaće prema posebnim propisima te uplaćenog predujma poreza i prireza za svakog radnika i osobu koja ostvaruje primitke iz cl. 14. Zakona o porezu na dohodak ("Narodne novine", br. 177/04.) tijekom kalendarske godine.
U slučaju da je za pojedinog radnika u tijeku jednog mjeseca poslodavac primitke po osnovi nesamostalnog rada isplaćivao više puta potrebno je izračunati obvezu doprinosa u točnim iznosima uz potrebu zaokruživanja lipa. Na takav način obračunati doprinosi zbrojeni na mjesečnoj razini zadovoljit će računske kontrole koje su uspostavljene u Informacijskom sustavu Porezne uprave prilikom preuzimanja podataika iz IP obrazaca.
S obzirom na prethodno navedeno traženom zahtjevu nije moguće udovoljiti.
Povratak na prethodnu stranicu