Porez na dohodak - Dohodak od imovine i imovinskih prava
Broj klase:410-20/09-01/24
Urudžbeni broj:513-07-21-01/09-2
Zagreb, 23.02.2009
Molba za oslobođenje od plaćanja poreza na dohodak

Primili smo molbu obveznika poreza na dohodak koji je temeljno umirovljenik, a kojom traži da ga se zbog starosti i bolesti oslobodi obveze plaćanja poreza na dohodak po osnovi dohotka od imovine i imovinskih prava kojega ostvaruje po osnovi danog poslovnog prostora u zakup. Nastavno odgovaramo.

Utvrđivanje i oporezivanje dohotka što ga ostvaruju fizičke osobe, pa i dohotka od nesamostalnog rada (mirovine) te dohotka od imovine i imovinskih prava uređeno je odredbama Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine' broj 177/04, 73/08) i Pravilnika o porezu na dohodak (Narodne novine' broj 95/05, 96/06, 68/07, 146/08, 2/09, 9/09-ispravak).

Odredbe o primicima koji se ne smatraju dohotkom i ne podliježu obvezi plaćanja poreza na dohodak, primicima koji su pod propisanim uvjetima i do propisanih iznosa oslobođeni plaćanja poreza na dohodak te o fizičkim osobama koje su od ostvarenih primitaka iz određenih izvora oslobođene plaćanja poreza na dohodak u Republici Hrvatskoj, propisane su člancima 9., 10., 11. i 53, navedenog Zakona te odredbama članka 6. i 7. navedenoga Pravilnika. Odredbama navedenih članaka tih poreznih propisa nije propisano oslobođenje od oporezivanja primitaka od kojih se utvrđuje dohodak od imovine i imovinskih prava obveznicima poreza na dohodak bez obzira na njihov status i osobno stanje.

Ministar financija, a ni Porezna uprava nemaju ovlasti davati poreznim obveznicima oslobođenja odnosno olakšice mimo onih koji su propisani pozitivnim poreznim propisima.

Međutim, svaki porezni obveznik, pa i umirovljenik, ima pravo za svako porezno razdoblje koristiti propisane olakšice i oslobođenja. U konkretnom slučaju znači da podnositelj upita koji je umirovljenik, osim osobnog odbitka u visini mirovine, najmanje 1.800,00, a najviše do 3.200,00 kuna mjesečno, ima pravo pod propisanim uvjetima iskoristiti za svako porezno razdoblje dio osobnog odbitka za svoje zdravstvene i za stambene potrebe te ima pravo (iako ne i obvezu) podnijeti godišnju poreznu prijavu, ako bi se konačnim obračunom poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak na temelju te podnesene prijave trebala utvrditi razlika poreza i prireza za povrat.

Povratak na prethodnu stranicu