Porez na dohodak - Dohodak od samostalne djelatnosti
Broj klase:410-01/06-01/932
Urudžbeni broj:513-07-21-01/06-2
Zagreb, 11.10.2006
Unos više od tri nekretnine u temeljni kapital trgovačkog društva
Od društva "A", društva s ograničenom odgovornošću za reviziju i poslovne usluge, primili smo upit koji se odnosi na porezni tretman unosa u temeljni kapital trgovačkog društva više od tri nekretnine u vlasništvu fizičke osobe. Nastavno odgovaramo.
Člankom 18. stavak 1. točka 3. Zakona o porezu na dohodak ("Narodne novine" broj 177/04) propisano je da se obrtom i s obrtom izjednačenim djelatnostima (obrtničkim djelatnostima) smatra i otuđenje (prodaja, zamjena i drugi prijenos) više od tri nekretnine ili više od tri imovinska prava iste vrste u razdoblju od pet godina, osim ako se nekretnine izvlašćuju temeljem posebnog zakona. Razdoblje od pet godina počinje teći od dana otuđenja prve nekretnine, pri čemu je mjerodavan nadnevak kupoprodajnog ili drugog ugovora odnosno isprave o stjecanju vlasništva.
Dohodak od otuđenja nekretnina i imovinskih prava iz članka 18. stavak 1. točka 3. Zakona o porezu na dohodak ne utvrđuje se i ne oporezuje u slučajevima propisanim člankom 19. stavak 2. istog Zakona i člankom 20. stavak 3. Pravilnika o porezu na dohodak ("Narodne novine" broj 95/05, 96/06) odnosno u slučajevima otuđenja izmedu bračnih drugova, predaka i potomaka u izravnoj liniji i drugih članova uže obitelji iz članka 36. stavak 7. toga Zakona te između razvedenih bračnih drugova ako je otuđenje u izravnoj vezi s s razvodom braka, a i ako je otuđenje u svezi s nasljeđivanjem.
Dohodak od otuđenja nekretnina i imovinskih prava iz članka 18. stavak 1. točka 3. Zakona o porezu na dohodak utvrđuje se u skladu s člancima 20. do 24. toga Zakona i člancima 23. do 25. Pravilnika o porezu na dohodak.

Iz postavljenog upita proizlazi da ce fizička osoba unijeti u temeljni kapital trgovačkog društva više od tri nekretnine, a koji se ulog (u stvarima) upisuje u sudski registar, a što znači da društvo taj ulog posjeduje i njime neograničeno raspolaže. Proizlazi da je fizička osoba tim unosom otuđila više od tri nekretnine, na ime čega je ostvarila udjel u društvu. Pod uvjetima propisanim navedenim odredbama Zakona o porezu na dohodak i Pravilnika o porezu na dohodak, taj se unos smatra obavljanjem obrtničke djelatnosti i s obrtom izjednačene djelatnosti, po kojoj se osnovi fizičkoj osobi utvrđuje i oporezuje dohodak od samostalne djelatnosti.
Povratak na prethodnu stranicu