Porez na dohodak - Dohodak od samostalne djelatnosti
Broj klase:410-01/05-01/1205
Urudžbeni broj:513-07-21-01/05-2
Zagreb, 07.11.2005
Plaćanje članarine i upisnine za članstvo u Hrvatskoj komori arhitekata i inženjera u graditeljstva
Od Hrvatske komore arhitekata i inženjera u graditeljstvu iz Zagreba, Trg bana Josipa Jelačića 4, primili smo upit o poreznom tretmanu upisnina i članarina za članstvo u Hrvatskoj komori arhitekata i inženjera u graditeljstvu, koju su obvezni plaćati svi arhitekti i inženjeri koji se obvezno udružuju u Komoru, a koji obavljaju stručne poslove prostornog uređenja, projektiranja, stručnog nadzora i kontrole projekata.
Člankom 21. stavkom 1. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine broj 177/04) propisano je da su poslovni izdaci svi odljevi dobara poreznog obveznika tijekom poreznog razdoblja radi stjecanja, osiguranja i očuvanja poslovnih primitaka. U poslovne izdatke poreznih obveznika koji obavljaju samostalne djelatnosti iz članka 18. ovoga Zakona ulaze oni izdaci koji su izravno vezani za obavljanje djelatnosti.
U članku 25. stavku 1. točki 1. Pravilnika o porezu na dohodak (Narodne novine broj 95/05) propisano je da se poslovnim izdacima po osnovi samostalne djelatnosti smatraju sva dobra koja porezni obveznik izda u svrhu stjecanja, osiguranja i očuvanja poslovnih primitaka po osnovi obavljanja samostalne djelatnosti.
Slijedom navedenog, upisnina i članarina za članstvo u Hrvatskoj komori arhitekata i inženjera u graditeljstvu, koju su obvezni plaćati svi arhitekti i inženjeri koji se obvezno udružuju u Komoru, smatraju se poslovnim izdacima po osnovi samostalne djelatnosti.
Molimo da s navedenim mišljenjem upoznate podnositelja upita.
Povratak na prethodnu stranicu