Porez na dohodak - Dohodak od nesamostalnog rada
Broj klase:410-01/06-01/631
Urudžbeni broj:513-07-21-01/06-2
Zagreb, 10.07.2006
Primici koji se ne smatraju primicima od nesamostalnog rada
Od "A" d.d. iz Zagreba, primili smo upit o poreznom tretmanu sistematskog liječničkog pregleda koji se omogućuje svim radnicima društva iznad 40 godina i 50 godina starosti.

Odredbama članka 15. stavak 1. točka 4. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine broj 177/05) propisano je da se primicima od nesamostalnog rada ne smatraju primici koje poslodavac i isplatitelj primitka odnosno plaće iz članka 14. stavak 1. toga Zakona omogućuje radnicima i fizičkim osobama koje ostvaruju primitke od kojih se utvrđuje dohodak od nesamostalnog rada u interesu obavljanja djelatnosti poslodavca i isplatitelja primitka odnosno plaće, a osobito, između ostalih, sistematski kontrolni liječnički pregledi, ako su omogućeni svim radnicima i fizičkim osobama koje ostvaruju primitke po osnovi nesamostalnog rada.

Dakle, sistematski kontrolni liječnički pregledi koje poslodavac i isplatitclj primitka odnosno plaće omogućuje radnicima i fizičkim osobama koje ostvaruju dohodak od nesamostalnog rada ne smatraju se primicima od nesamostalnog rada pod slijedećim uvjetima:
- da se omogćuju u interesu obavljanja djelatnosti poslodavca i isplatitelja primitka odnosno plaće, te
- da se omogućuju svim radnicima i fizičkim osobama koje ostvaruju primitke po osnovi nesamostalnog rada.

U navedenom slučaju mišljenja smo da se sistematski kontrolni liječnički pregledi obavljaju u interesu djelatnosti poslodavca i omogućuju se svim radnicima društva određene dobne skupine, te se sukladno navedenim odredbama Zakona ne smatraju primicima od nesamostalnog rada, odnosno ne podliježu oporezivanju.
Povratak na prethodnu stranicu