Porez na dohodak - Dohodak od nesamostalnog rada
Broj klase:121-02/05-01/7
Urudžbeni broj:513-07-21-01/05-2
Zagreb, 03.11.2005
Porezni tretman dnevnica za službena putovanja
Od Osnovne škole Ivana Perkovca, Šenkovec, Zagrebačka 30, primili smo upit koji se odnosi na mogućnosti neoporezive isplate dnevnica za službena putovanja. U upitu je navedeno da je Škola uputila profesore na službeni put u Veliku Goricu, pri čemu je jedan profesor na službeni put krenuo iz mjesta svojega prebivališta odnosno iz Zagreba, a ne iz Šenkovca koji je mjesto rada. Kako je udaljenost Zagreba od Velike Gorice manja od 30 kilometara, postavljeno je pitanje može li se toj osobi neoporezivo isplatiti dnevnica u propisanom iznosu. Nastavno odgovaramo.
Odredbama članka 2. stavak 2. točka 13. Pravilnika o porezu na dohodak („Narodne novine" broj 1/05, 14/05) koji se pri oporezivanju dohotka primjenjivao do 10. kolovoza 2005. bilo je propisano da se oporezivim primicima po osnovi nesamostalnog rada ne smatraju iznosi što ih poslodavci isplaćuju svojim radnicima, između ostalih ni dnevnice za službena putovanja u zemlji koja traju više od 12 sati dnevno i to do 170,00 kuna.
Člankom 2. stavak 3. toga Pravilnika bilo je propisano da se dnevnice za službena putovanja u zemlji i inozemstvu isplaćuju za putovanja iz mjesta u kojemu je mjesto rada radnika koji se upućuje na službeno putovanje u drugo mjesto (osim mjesto u kojemu ima prebivališta ili uobičajeno boravište), a udaljenosti najmanje 30 kilometara, radi obavljanja u nalogu za službeno putovanje određenih poslova njegova radnog mjesta, a u svezi s djelatnosti poslodavca.
Navedene odredbe pretpostavljale su da se radnik upućuje na službeno putovanje u drugo mjesto iz mjesta rada koje je udaljeno više od 30 kilometara, pri čemu je mjesto rada jednako i mjestu radnikova prebivališta ili uobičajenog boravišta.
Namjere zakonodavca bile su ograničiti mogućnost neoporezive isplate dnevnica u slučajevima kada se na službeni put odlazi u mjesto koje je udaljeno do 30 kilometara od mjesta iz kojega se polazi na službeni put.

Člankom 13. stavak 3. Pravilnika o porezu na dohodak („Narodne novine" broj 95/05) koji se pri oporezivanju dohotka primjenjuje od 11. kolovoza 2005., propisano je da se dnevnice za službena putovanja u zemlji i inozemstvu isplaćuju za putovanja iz mjesta u kojemu je mjesto rada ili iz mjesta prebivališta/uobičajenog boravišta radnika koji se upućuje na službeno putovanje u drugo mjesto (osim u mjesto u kojemu ima prebivalište ili uobičajeno boravište), a udaljenosti najmanje 30 kilometara, radi obavljanja u nalogu za službeno putovanje određenih poslova njegova radnog mjesta, a u svezi s djelatnosti poslodavca.
S obzirom na navedeno, u slučajevima kada se mjesto rada razlikuje od mjesta radnikova prebivališta ili uobičajenog boravišta, a radnik na službeno putovanje polazi iz mjesta svojega prebivališta ili uobičajenog boravišta, propisanu udaljenost od najmanje 30 kilometara treba računati od mjesta prebivališta ili uobičajenog boravišta.
Nadležna ispostava Porezne uprave će ovaj odgovor pisanim putem proslijediti podnositelju upita.
Povratak na prethodnu stranicu