Porez na dohodak - Dohodak od nesamostalnog rada
Broj klase:410-01/03-01/113
Urudžbeni broj:513-07/03-2
ZAGREB, 25.02.2003
Porez na dohodak na dodatak mirovini prema Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti
Na upit HRVATSKOG ZAVODA ZA MIROVINSKO OSIGURANJE o obvezi i načinu obračuna i plaćanja poreza na dohodak na dodatak mirovini koja se isplaćuje redovitim članovima Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, nastavno odgovaramo:
Člankom 12. stavkom 1. točkom 2. Zakona o porezu na dohodak («Narodne novine» br. 127/00 i 150/02) propisano je da se primicima po osnovi nesamostalnog rada (plaćom) smatraju mirovine posloprimaca ostvarene na temelju prijašnjih uplata obveznih doprinosa za mirovinsko osiguranje (obvezno mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti i obvezno mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje) i drugi oblici dohotka iz prijašnjih odnosa po osnovi nesamostalnog rada, bez obzira da li ih isplaćuju prijašnji poslodavci ili druge osobe.
Temeljem članka 11. stavka 6. točke 2. Pravilnika o porezu na dohodak («Narodne novine» br. 54/01 i 2/03) primicima po osnovi nesamostalnog rada ne smatraju se iznosi koje isplaćuje Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje i to dodatak uz mirovinu koji isplaćuje Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje prema Zakonu o prenošenju sredstava državnog proračuna fondovima mirovinskog i invalidskog osiguranja te usklađivanju mirovina.
Ako Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje predmetni dodatak mirovini za redovite članove Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti ne isplaćuje prema Zakonu o prenošenju sredstava državnog proračuna fondovima mirovinskog i invalidskog osiguranja te usklađivanju mirovina taj dodatak smatra se primitkom i podliježe oporezivanju.
Povratak na prethodnu stranicu