Porez na dohodak - Osobni odbitak
Broj klase:410-01/09-01/223
Urudžbeni broj:513-07-21-01/09-2
Zagreb, 17.02.2009
Osobni odbitak za stambene potrebe

Postavljena su pitanja treba li uz svaku prijavu poreza na dohodak priložiti presliku ugovora o stambenom kreditu te ako je jedan supružnik korisnik stambenog kredita, može li i drugi supružnik kao sudužnik iskoristiti dio osobnog odbitka za plaćene kamate po osnovi tog stambenog kredita. Nastavno odgovaramo.

Člankom 36. stavak 25. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine" broj 177/04, 73/08) propisano je da porezni obveznik rezident može uvećanje osobnog odbitka za stambene potrebe koristiti na temelju vjerodostojnih isprava i dokaza o plaćanju koji glase na njegovo ime.

Člankom 58. stavak 5. točka 2. Pravilnika o porezu na dohodak (Narodne novine" broj 95/05, 96/06, 68/07, 146/08, 2/09) da se dio osobnog odbitka za stambene potrebe poreznog obveznika rezidenta priznaje na temelju vjerodostojnih isprava o iznosu plaćenih kamata po namjenskom stambenom kreditu, ako kupnju ili gradnju prvog stambenog prostora porezni obveznik financira sredstvima namjenskog stambenog kredita.

U skladu s člankom 58. točka 1. podtočka 1.5. i točka 2. podtočka 2.5. Pravilnika o porez na dohodak propisano je da se vjerodostojnim ispravama smatraju iz stavka 5. istoga članka toga Pravilnika smatra i preslika ugovora o namjenskom stambenom kreditu, ako se kupnja ili gradnja prvog stambenog prostora financira sredstvima toga kredita.

Člankom 89. stavak 1. točka 9. Pravilnika o porezu na dohodak propisano je da se za priznavanje dijela osobnog odbitka za kupnju ili gradnju ili održavanje stambenog prostora godišnjoj poreznoj prijavi - Obrascu DOH treba između ostalog, priložiti i preslike ugovora o namjenskom stambenom kreditu.

Uvećanje osobnog odbitka za stambene potrebe može koristiti porezni obveznik rezident na kojega glasi ugovor o namjenskom stambenom kreditu, dokazi

o plaćanju i potvrda kreditora o plaćenim kamatama po namjenskom stambenom kreditu u poreznom razdoblju, ako se kupnja ili gradnja financira sredstvima toga kredita, a što je propisano člankom 58. stavak 11. Pravilnika o porezu na dohodak.

Povratak na prethodnu stranicu