Porez na dohodak - Osobni odbitak
Broj klase:120-01/08-01/44
Urudžbeni broj:513-07-21-01/08-2
Zagreb, 26.03.2008
Dio osobnog odbitka za stambene potrebe

Od porezne obveznice primili smo upit u svezi dijela osobnog odbitka za stambene potrebe: porezna obveznica je kupnju prvog stana u 2007. godini financirala sredstvima namjenskog stambenog kredita u iznosu od 118.555,00 CHF čija je namjena kupnja stambenog objekta u iznosu od 106.520,71 CHF te adaptacija istoga stana u ostatku iznosa kredita.

U potvrdi kreditora o plaćenim kamatama po namjenskom stambenom kreditu za 2007. godinu izričito je navedeno da se iznos plaćene odnosno u potvrdi iskazane kamate odnosi na iznos kredita koji je isplaćen prodavatelju (na kupnju stana). Za dio kredita u iznosu od 12.034,29 CHF, koji se odnosi na adaptaciju stana, porena obveznica ne posjeduje izvorne računa registriranih izvođača radova. Pitanje je može li porezna obveznica koristiti dio osobnog odbitka samo za kupnju stambenog prostora, budući da su sredstva namjenskog stambenog kredita koja se odnose na kupnju stana u cijelosti namjenski iskorištena, dok za održavanje odnosno adaptaciju stambenog prostora ne može dokazati da su sredstva kredita u cijelosti namjenski iskorištena, a niti ne želi koristiti dio osobnog odbitka za održavanje postojećeg stambenog prostora.

Odredbama članka 36. stavka 16. i 18. točka 2. te stavka 19. i 20. Zakona o porezu na dohodak ('Narodne novine' broj 177/04), članka 58. stavka 5. točka 2. te stavka 6., 7., 8., 10. i 11.  Pravilnika o porezu na dohodak ('Narodne novine' broj 95/05, 96/06 i 68/07) propisano je da rezident može koristiti uvećanje osobnog odbitka za kupnju ili gradnju prvog stambenog prostora (stambene kuće ili stana) na području Republike Hrvatske, za potrebe svoga stalnog stanovanja, na način da kupnju ili gradnju prvog stambenog prostora financira sredstvima namjenskog stambenog kredita te se uvećanje osobnog odbitka priznaje u visini plaćenih kamata po tom kreditu. Dio osobnog odbitka za tu namjenu ne može se priznati po osnovi sredstava kredita koji je odobren odnosno sredstva kredita ne mogu se priznati u svrhe korištenja dijela osobnog odbitka. Plaćena kamata na namjenski stambeni kredit može se priznati kao uvećanje osobnog odbitka nakon što su sredstva kredita u cijelosti namjenski utrošena, osim kredita odobrenih poslije 1. siječnja 2005. godine.

Dio osobnog odbitka za kuonju prvog stambenog prostora priznaje se na temelju vjerodostojnih isprava navedenih u članku 58. stavak 10. točka 1. Pravilnika. Za priznanje plaćenih kamata na namjenski stambeni kredit prilaže se, između ostalih isprava, presliku ugovora o namjenskom stambenom kreditu i potvrda kreditora o plaćenim kamatama po namjenskom stambenom kreditu u poreznom razdoblju, koje obvazno glase na ime i prezime poreznog obveznika koji koristi dio osobnog odbitka za kupnju ili gradnju stambenog prostora.

Rezident može koristiti uvećanje osobnog odbitka za zdravstvene usluge, za stambene potrebe (za kupnju ili gradnju stambenog prostora, za održavanje postojećeg stambenog prostora, po osnovi plaćene najamnine) te izdatke za uplaćene porezno priznate premije osiguranja (članak 12. stavak 9. Zakona) u ukupnom iznosu najviše do 12.000,00 godišnje.

Mišljenja smo da porezna obveznica može koristiti plaćene kamate po namjenskom stambenom kreditu odobrenom u svrheu kupnje prvog stambenog prostora kao uvećanje osobnog odbitka za stambene potrebe (naravno, ukoliko su ispunjeni i drugi uvjeti propisani Zakonom i Pravilnikom), budući da su sredstav kredita u iznosu od 106.520,71 CHF odobrena za kupnju stana u cijelosti namjenski utrošena, a iz potvrde kreditora može se utvrditi da se iznos plaćene odnosno u potvrdi iskazane kamate od 17.052,53 kune u cijelosti odnosi na iznos kredita koji je isplaćen prodavatelju za kupnju stambenog prostora, te da se u potvrdi ne iskazuje kamata plaćena po osnovi dijela sredstava kredita koji se odnosi na adaptaciju odnosno održavanje stambenog prostora, koji porezna obveznica niti ne želi koristiti.

Povratak na prethodnu stranicu