Porez na dohodak - Osobni odbitak
Broj klase:410-01/07-01/299
Urudžbeni broj:513-07-21-01/07-2
Zagreb, 02.07.2007
Dio osobnog odbitka za kupnju ili gradnju stambenog prostora koji se financira dijelom vlastitim sredstvima, a dijelom sredstvima namjenskog stambenog kredita

Od poreznog obveznika "A" iz Zagreba, primili smo upit o načinu korištenja dijela osobnog odbitka za kupnju stambenog prostora koji se jednim dijelom financira vlastitim sredstvima, a drugim dijelom se financira sredstvima namjenskog stambenog kredita. U nastavku odgovaramo:

 

Odredbama članka 36. stavak 16. do 20., 25., 26. i 28. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine broj 177/04, u daljnjem tekstu: Zakon) te članica 58. Pravilnika o porezu na dohodak (Narodne novine broj 95/05 i 96/06, u daljnjem tekstu: Pravilnik) propisani su uvjeti i način korištenja uvećanog dijela osobnog odbitka za stambene potrebe za kupnju ili gradnju stambenog prostora.

Prema navedenim odredbama Zakona i Pravilnika, rezident može koristiti uvećanje osobnog odbitka za kupnju li gradnju prvoga stambenog prostora (stambene kuće ili stana) na području Republike Hrvatske, za potrebe svoga stalnog stanovanja, na način da:

- kupnju ili gradnju prvoga stambenog prostora financira iz vlastitih sredstava te se uvećanje osobnog odbitka priznaje na temelju vjerodostojnih isprava, u visini stvarno nastalog izdatka, i/ili

- kupnju ili gradnju prvoga stambenog prostora financira sredstvima namjenskog stambenog kredita te se uvećanje osobnog odbitka priznaje u visini plaćenih kamata po tom kreditu. Dio osobnog odbitka za tu namjenu ne može se priznati po osnovi sredstava kredita koji je odobren odnosno sredstva kredita ne mogu se priznati u svrhe korištenja dijela osobnog odbitka.

 

Rezident može koristiti uvećanje osobnog odbitka za zdravstvene usluge, za stambene potrebe (za kupnju ili gradnju stambenog prostora, za održavanje postojećeg stambenog prostora, po osnovi plaćene najamnine) te izdatke za uplaćene porezno priznate premije osiguranja iz članka 12. stavak 9. Zakona (premije životnog osiguranja koje imaju obilježje štednje, dopunskog i privatnog zdravstvenog osiguranja te dobrovoljnoga mirovinskoga osiguranja) u ukupnom iznosu najviše do 12.000,00 kuna godišnje.

Obzirom da je u konkretnom slučaju porezni obveznik kupio prvi stan 2006. godine, koji je dijelom financirao vlastitim sredstvima u iznosu od 10.000,00 kuna, a dijelom putem namjenskog stambenog kredita odobrenom u 2006. godini, mišljenja smo da porezni obveznik može u godišnjoj prijavi poreza na dohodak za 2006. godinu koristiti dio osobnog odbitka za stambene potrebe u iznosu od 10.000,00 kuna odnosno u visini stvarno nastalog izdatka, te plaćene kamate po namjenskom stambenom kreditu u 2006. godini, ukupno do 12.000,00 kuna godišnje, ako ispunjava uvjete propisane Zakonom i Pravilnikom. Nadalje, plaćene kamate po namjenskom stambenom kreditu porezni obveznik može koristiti kao dio osobnog odbitka za stambene potrebe u slijedećim godišnjim poreznim prijavama, u skladu s poreznim propisima.

 

Povratak na prethodnu stranicu