Porez na dohodak - Osobni odbitak
Broj klase:410-01/07-01/648
Urudžbeni broj:513-07-21-01/07-3
Zagreb, 05.06.2007
Osobni odbitak za uzdržavane članove uže obitelji

Od poreznog obveznika "A.A." iz Nove Kapele, primili smo upit može li u godišnjoj prijavi poreza na dohodak koristiti uvećani osobni odbitak za dvije bake svoga bračnog druga kao uzdržavane članove uže obitelji.

 

Prema članku 36. stavku 2. točki 1. te stavku 7. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine broj 177/04), rezidenti mogu uvećati osnovni osobni odbitak u visini 0,5 osnovnoga osobnog odbitka za uzdržavane članove uže obitelji te bivšega bračnog druga za kojeg plaćaju alimentaciju. Drugim uzdržavanim članovima uže obitelji smatraju se:

-          bračni drug poreznog obveznika,

-         roditelji poreznog obveznika i roditelji njegovoga bračnog druga,

-          preci i potomci u izravnoj liniji,

-         mačehe odnosno očusi koje punoljetno pastorče uzdržava,

-         bivsi bračni drugovi za koje porezni obveznik plaća alimentaciju i

-         punoljetne  osobe  kojima je  porezni  obveznik  imenovan  skrbnikom  prema posebnom zakonu.

 

Dakle, iz navedene odredbe Zakona proizlazi da se uzdržavanim članovima smatraju posebno roditelji samog poreznog obveznika, posebno roditelji njegovoga bračnog druga te posebno preci i potomci poreznog obveznika u izravnoj liniji. Stoga se bake od bračnog druga poreznog obveznika ne smatraju uzdržavanim članovima uže obitelji, u smislu poreznih propisa.

Povratak na prethodnu stranicu