Porez na dohodak - Osobni odbitak
Broj klase:410-01/07-01/314
Urudžbeni broj:513-07-21-01/07-2
Zagreb, 05.04.2007
Uplaćene premije za dopunsko zdravstveno osiguranje za 2006.godinu

Društvo "A" uplatilo je zadnju ratu za dopunsko zdravstveno osiguranje radnika u siječnju 2007. godine, te je došlo do razlika između potvrda o uplaćenim premijama za dopunsko zdravstveno osiguranje i IP obrazaca radnika društva za 2006. godinu.

Mišljenja smo da se u navedenom slučaju poreznim obveznicima, pri obradi njihovih godišnjih prijava poreza na dohodak za 2006. godinu, mogu priznati, na način i pod uvjetima propisanim Zakonom o porezu na dohodak ("Narodne novine" 177/04), izdaci po osnovi premija za dopunsko zdravstveno osiguranje koje je uplaćeno u siječnju 2007. godine, ako svojim godišnjim prijavama, uz potvrdu osiguravatelja, prilože i dokaz o uplati istih.

Povratak na prethodnu stranicu