Porez na dohodak - Osobni odbitak
Broj klase:410-01/07-01/279
Urudžbeni broj:513-07-21-01/07-2
Zagreb, 09.03.2007
Dio osobnog odbitka za stambene potrebe

Od porezne obveznice  primili smo slijedeći upit u svezi dijela osobnog odbitka za stambene potrebe: zašto porezna obveznica, koja je održavanje odnosno adaptaciju kuće financirala sredstvima namjenskog stambenog kredita koji je odobren u 2005. godini, ne može koristiti uvećam osobni odbitak za stambene potrebe ako nema račune za izvršene radove.

Člankom 36. stavkom 18. do 26. Zakona o porezu na dohodak ("Narodne novine" broj 177/04) te člankom 59. Pravilnika o porezu na dohodak ("Narodne novine" broj 95/05 i 96/06) propisani su uvjeti i način korištenja uvećanog dijela osobnog odbitka za stambene potrebe za održavanje postojećeg stambenog prostora.

Prema članku 59. stavak 6. i 7. točka 4. Pravilnika o porezu na dohodak, ako porezni obveznik održavanje postojećeg stambenog prostora financira sredstvima namjenskog stambenog kredita, obvezan je izvornim računima registriranih izvođača radova i usluga koji glase na njegovo ime i prezime dokazati iskorištenje sredstava namjenskog stambenog kredita, osim ako se održavanje financira sredstvima namjenskog stambenog kredita koji je poreznom obvezniku odobren prije 1. siječnja 2005. godine. U godini u kojoj na navedeni način dokaže u cijelosti namjenski iskorištena sredstva stambenog kredita, porezni obveznik rezident može koristiti dio osobnog odbitka za tu namjenu.

Bit je u tome da se izvorni računi registriranih izvođača radova i usluga obvezno prilažu uz godišnju prijavu poreza na dohodak u slučajevima kada se održavanje stambenog prostora financira sredstvima namjenskog stambenog kredita koji je poreznom obvezniku odobren nakon 1. siječnja 2005. godine odnosno od dana stupanja na snagu novoga Zakona o porezu na dohodak. Primjerice, da je porezna obveznica imala priložene i;voim račune registriranih izvođača radova i usluga uz godišnju prijavu poreza na dohodak za 2005. godinu, kojima bi dokazala iskorištenje sredstava namjenskog stambenog kredita, te da je temeljem toga iskoristila plaćene kamate po namjenskom stambenom kreditu kao dio osobnog odbitka za održavanje stambenog prostora, u godišnjoj prijavi poreza na dohodak za 2006. godinu ne bi trebala priložiti izvorne račune, budući da je u prethodnoj godini izvornim računima dokazano iskorištenje sredstava namjenskog stambenog kredita. Međutim, u konkretnom slučaju porezna obveznica ne može koristiti dio osobnog odbitka za održavanje stambenog prostora, jer nema izvornih računa registriranih izvođača radova i usluga, a namjenski stambeni kredit je ostvarila u 2005. godini.

Povratak na prethodnu stranicu