Porez na dohodak - Osobni odbitak
Broj klase:410-01/07-01/49
Urudžbeni broj:513-01-21-01/07-2
Zagreb, 17.02.2007
Potvrda o plaćenim kamatama po namjenskom stambenom kreditu

Od banke "A" primili smo upit o potvrdama kreditora o plaćenim kamatama po namjenskom stambenom kreditu.

1. U privitku upita dostavljeno je mišljenje Ministarstva financija, Porezne uprave - Središnjeg ureda pod brojem klasa: 410-01/03-01/1207, ur.broj: 513-07/03-1 od 8. prosinca 2003- godine o potvrdama o plaćenim kamatama po namjenskim stambenim kreditima. Postavljeno je pitanje da li je navedeno mišljenje izmijenjeno te da li je u Potvrdi o plaćenim kamatama, koja se nalazi u privitku mišljenja, došlo do izmjena, osobito u dijelu koji se odnosi na prosječnu kamatnu stopu u tijeku poreznog razdoblja za namjenske stambene kredite sklopljene prije 1. siječnja 2003. godine.

Navedeno mišljenje nije izmijenjeno, te pri izdavanju potvrda o plaćenim kamatama treba postupiti prema istom. Postupak pri izdavanju potvrde za slučajeve kada su namjenski stambeni krediti sklopljeni prije 1. siječnja 2003. godine, u kojima treba iskazati prosječnu kamatnu stopu, objašnjen je u točki 2. navedenog mišljenja. U samoj potvrdi treba izmijeniti dio rečenice u kojem se navodi Zakon o porezu na dohodak odnosno broj Narodnih novina, koji treba biti broj 177/04.

2. Potvrde o plaćenim kamatama po namjenskom stambenom kreditu iznimno se mogu izdavati na memorandumu banaka, sa skeniranim potpisom odgovorne osobe i bez pečata banke.

3. Banka može izdati i potvrde o plaćenim kamatama za refinanciranje namjenskog stambenog kredita.


4. Odredbama članka 36. stavka 18. do 22. Zakona o porezu na dohodak ("Narodne novine" broj 177/04) te članka 59. Pravilnika o porezu na dohodak ("Narodne novine" broj 95/05 i 96/06) propisani su uvjeti za priznavanje dijela osobnog odbitka za održavanje postojećeg stambenog prostora poreznog obveznika, koji se može koristiti vlastitim sredstvima i/ili sredstvima namjenskog stambenog kredita, kada se uvećanje osobnog odbitka priznaje u visini plaćenih kamata po tom kreditu. Nadležna ispostava Porezne uprave, temeljem vjerodostojne dokumentacije, utvrđuje da li porezni obveznik ispunjava uvjete za priznavanje dijela osobnog odbitka za održavanje postojećeg stambenog prostora.

5. Banka ne treba izdavati posebnu potvrdu ili izjavu da je cjelokupni iznos kredita isplaćen na račun prodavatelja temeljem kupoprodajnog ugovora, ali je može izdati na zahtjev poreznog obveznika. Ako na račun prodavatelja nije isplaćen cjelokupan iznos kredita, banka treba izdati potvrdu o isplaćenom kreditu.

Povratak na prethodnu stranicu