Porez na dohodak - Osobni odbitak
Broj klase:410-01/06-01/1211
Urudžbeni broj:513-07-21-01/07-2
Zagreb, 15.01.2007
Osobni odbitak po osnovi invalidnosti

Porezni obveznik postavio je upit o priznavanju uvećanja osnovnog osobnog odbitka po osnovi invalidnosti temeljem članka 36. stavka 2. točke 4. Zakona o porezu na dohodak, odnosno da li se osobni odbitak može uvećati u visini 1,0 osnovnoga osobnog odbitka ako porezni obveznik, uz rješenje o tjelesnom oštećenju od 70 %, ima i rješenje o pravu na tuđu pomoć i njegu.

Člankom 36. stavkom 2. točkom 4. Zakona o porezu na dohodak ("Narodne novine" broj 177/04) te člankom 54. stavkom 1. Pravilnika o porezu na dohodak ("Narodne novine" broj 95/05 i 96/06) propisano je da rezidenti mogu uvećati osnovni osobni odbitak u visini 1,0 osnovnoga osobnog odbitka za poreznog obveznika, svakog uzdržavanog člana uže obitelji i svako dijete, ako su osobe kojima je rješenjem, na temelju posebnih propisa, utvrđena invalidnost ili tjelesno oštećenje po jednoj osnovi 100% i/ili koji radi invalidnosti ili tjelesnog oštećenja imaju, na temelju posebnih propisa, pravo na tuđu pomoć i njegu. U tom slučaju porezni obveznik za sebe osobno i za istu osobu koju uzdržava ne može koristiti osobni odbitak iz točke 3. ovoga stavka (0,3 osnovnoga osobnog odbitka za poreznog obveznika, svakog uzdržavanog člana uže obitelji i svako dijete, ako su osobe s invaliditetom).

U skladu s navedenim odredbama Zakona i Pravilnika proizlazi da se uvećanje osnovnog osobnog odbitka u visini 1,0 može se priznati poreznom obvezniku za njega osobno, te za svakog uzdržavanog člana uže obitelji i svako dijete, ako su osobe kojima je, na temelju posebnih propisa:

a) rješenjem utvrđena invalidnost ili tjelesno oštećenje po jednoj osnovi 100%, ili

b) rješenjem utvrđena invalidnost ili tjelesno oštećenje po jednoj osnovi 100% i pravo na tuđu pomoć i njegu radi invalidnosti ili tjelesnog oštećenja, ili

c) rješenjem utvrđeno pravo na tuđu pomoć i njegu radi invalidnosti ili tjelesnog oštećenja (bez obzira na stupanj invalidnosti ili tjelesnog oštećenja).

Stoga porezni obveznik, koji uz rješenje o tjelesnom oštećenju od 70 %, ima i rješenje o pravu na tuđu pomoć i njegu radi tjelesnog oštećenja, ostvaruje pravo na uvećanje osobnog odbitka u visini 1,0 osnovnoga osobnog odbitka, u skladu s navedenim odredbama Zakona i Pravilnika.

Povratak na prethodnu stranicu