Porez na dohodak - Osobni odbitak
Broj klase:410-01/06-01/276
Urudžbeni broj:513-07-21-01/06-2
Zagreb, 05.09.2006
Dio osobnog odbitka za stambene potrebe

Od Porezne uprave, Područnog ureda Sisak, primili smo upit klasa: 410-23/06-01/5, ur.broj: 513-07-03/06-01 od 7. ožujka 2006. godine o priznavanju uvećanog osobnog odbitka za stambene potrebe:

Porezni obveznici su 1995. godine zaključili ugovor o prodaji stana na kojem postoji stanarsko pravo, te su uplaćivali mjesečne anuitete za otkup stana do 2005. godine, kada su zaključili aneks ugovora o prodaji stana na kojem postoji stanarsko pravo, temeljem kojeg su otkupili stan jednokratnom uplatom u iznosu od 23.387,23 kuna. Pitanje je da li se navedeni slučaj smatra kupnjom prve nekretnine temeljem kojeg se može koristiti uvećanje osobnog odbitka za stambene potrebe.

Člankom 36. stavkom 16., 17. i 18. točka 1. Zakona o porezu na dohodak ("Narodne novine" broj 177/04), člankom 58. stavkom 1. i 5. točkom 1. Pravilnika o porezu na dohodak (Narodne novine broj 95/05 i 96/06) propisano je da rezident može koristiti uvećanje osobnog odbitka za kupnju li gradnju prvoga stambenog prostora (stambene kuće ili stana) na području Republike Hrvatske, za potrebe svoga stalnog stanovanja, na način da kupnju ili gradnju prvoga stambenog prostora financira iz vlastitih sredstava te se uvećanje osobnog odbitka priznaje na temelju vjerodostojnih isprava u visini stvarno nastalog izdatka. Dio osobnog odbitka za kupnju prvog stambenog prostora priznaje se na temelju vjerodostojnih isprava navedenih u članku 58. stavak 10. točka l. Pravilnika.

Rezident može koristiti uvećanje osobnog odbitka za zdravstvene usluge, za stambene potrebe (za kupnju ili gradnju stambenog prostora, za održavanje postojećeg stambenog prostora, po osnovi plaćene najamnine) te izdatke za uplaćene porezno priznate premije osiguranja (članak 12. stavak 9. Zakona) u ukupnom iznosu najviše do 12.000,00 kuna godišnje.

Mišljenja smo da u konkretnom slučaju porezni obveznik ne može koristiti uvećanje osobnog odbitka za stambene potrebe, budući da se ne radi o kupoprodaji stana u skladu s odredbama Zakona o obveznim odnosima ("Narodne novine" broj 53/91, 73/91, 111/93, 3/94, 7/96, 91/96, 112/99 i 88/01 - koji je bio na snazi do 31.12.2005. godine), već se radi o otkupu stana na kojem postoji stanarsko pravo u skladu sa Zakonom o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo ("Narodne novine" broj 43/92 -pročišćeni tekst, 69/92, 25/93, 26/93, 48/93, 2/94, 29/94, 58/95, 11/97, 68/98 i 96/99).

Povratak na prethodnu stranicu