Porez na dohodak - Osobni odbitak
Broj klase:410-01/06-01/951
Urudžbeni broj:513-07-21-01/06-2
Zagreb, 19.10.2006
Dio osobnog odbitka za održavanje postojećeg stambenog prostora

Od poreznog obveznika 'A' primili smo upit o mogućnosti priznavanja računa za priključenje na plinsku distribucijsku mrežu te računa za priključenje vode, struje i slično, kao dijela osobnog odbitka za održavanje postojećeg stambenog prostora..

U skladu s člankom 36. stavcima 21. i 22. Zakona o porezu na dohodak ('Narodne novine' broj 177/04) te člankom 59. Pravilnika o porezu na dohodak ('Narodne novine' broj 95/05), poreznom obvezniku rezidentu priznaje se dio osobnog odbitka za održavanje postojećeg stambenog prostora na području Republike Hrvatske u njegovom vlasništvu ili vlasništvu njegovog bračnog druga, radi poboljšanja uvjeta stanovanja, a pod uvjetom da u tom stambenom prostoru ima prebivalište i trajno boravi.

Dio osobnog odbitka za održavanje postojećeg stambenog prostora priznaje se poreznom obvezniku rezidentu najviše do iznosa od 12.000,00 kuna godišnje (uključujući i uvećanje osobnog odbitka za zdravstvene usluge, za kupnju ili gradnju stambenog prostora, po osnovi plaćene najamnine, te izdatke za uplaćene porezno priznate premije osiguranja) i to po osnovi održavanja postojećeg stambenog prostora vlastitim sredstvima i/ili sredstvima namjenskog stambenog kredita.

Izdacima za održavanje postojećeg stambenog prostora poreznog obveznika rezidenta osobito se smatraju izdaci za:

1. održavanje instalacija za grijanje (peći, bojlera, radijatora i drugo), hlađenje (klima-uređaji i drugo), vodovodnih i električnih instalacija i drugo,

2. održavanje krovišta, podova, fasada, zidova i drugo, pod uvjetom da se ne radi o gradnji prema članku 58. Pravilnika,   

3. održavanje stolarije (prozora, vrata i drugo).

    Izdacima za održavanje postojećeg stambenog prostora ne smatraju seopremanje stambenog prostora, i to osobito: nabava i ugradnja namještaja, kuhinja, televizora, hladnjaka, štednjaka, računala i slično, a niti izdaci za vanjske priključke struje, vode, plina i slično, niti izdaci za održavanje zajedničkih prostorija ili dijelova stambene zgrade (članak 59. stavak 5. Pravilnika o porezu na dohodak).

Dakle, iz navedenih poreznih propisa je jasno da se priloženi račun za priključenje na plinsku distribucijsku mrežu te računi za priključenje vode, struje i slično ne mogu priznati kao dio osobnog odbitka za održavanje postojećeg stambenog prostora, budući da se isti ne smatraju izdacima za održavanje postojećeg stambenog prostora, u skladu s odredbama Zakona o porezu na dohodak i Pravilnika o porezu na dohodak.

 

Povratak na prethodnu stranicu