Porez na dohodak - Osobni odbitak
Broj klase:410-01/05-01/277
Urudžbeni broj:513-07-21-01/05-2
Zagreb, 07.03.2005
Podjela osobnog odbitka za uzdržavano dijete
U svezi upita osobe "A" o mogućnosti podijele osobnog odbitka između roditelja za izdržavano dijete, u nastavku odgovaramo:
Člankom 36. stavkom 6. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine, broj 177/04) propisano je da ako više osoba uzdržava člana ili članove uže obitelji i djecu, osobni odbitak za te osobe ravnomjerno se raspoređuje na sve koji te članove i djecu uzdržavaju, osim ako se ne sporazume drukčije.
Slijedom navedenog, osobni odbitak za dijete koje uzdržavaju oba roditelja dijeli se na jednake dijelove ako roditelji ne mogu postići drugačiji dogovor (za prvo dijete svaki roditelj može koristiti 0,25 osnovnoga osobnog odbitka).
Molimo da s navedenim mišljenjem upoznate podnositelja upita.
Povratak na prethodnu stranicu